Việc khai báo thuế của một doanh nghiệp là điều rất quan trọng trong quá trình kinh doanh của họ, đối lúc quyết định sự tồn tại và phát triển của một doanh nghiệp. Tuy nhiên, quá trình thực hiên công việc kê khái thuế cho nhà nước lại gặp khá nhiều rắc rối về sự khác nhau của chính sách, sự thay đổi liên tục của pháp luật thuế dẫn đến nguy cơ bi truy thu thuế với số tiền lớn dẫn đến doanh nghiệp luôn có sự lo lắng trong qua trình kinh doanh. Vì vậy, Đại lý thuế là nơi quan trọng để giúp giải quyết các khó khăn cho doanh nghiệp trở nên dễ dàng hơn

Vai trò của Đại Lý Thuế:

  1. Thu thập và khai báo thuế: Một trong những vai trò quan trọng của đại lý thuế là thu thập thông tin thuế từ các người nộp thuế và sau đó nộp thuế đó cho cơ quan thuế. Điều này bao gồm việc kê khai thuế, báo cáo thuế tính toán số thuế phải trả dựa trên thu nhập hoặc giao dịch của người nộp thuế và đảm bảo rằng số tiền thuế được nộp đúng hẹn và chính xác

  2. Tư vấn thuế: Đại lý thuế cung cấp tư vấn về các quy định và chính sách thuế. Họ giúp người nộp thuế hiểu rõ về pháp luật về thuế, giảm thiểu nguy cơ vi phạm quy định về thuế và tối ưu hóa chi phí thuế.

  3. Lập hồ sơ Thuế: Đại lý thuế giúp người nộp thuế lập hồ sơ thuế, bao gồm việc chuẩn bị và nộp báo cáo thuế hàng tháng, hàng quý hoặc hàng năm cho cơ quan thuế. Điều này đảm bảo rằng các hồ sơ được duyệt và xử lý đúng cách.

  4. Giải quyết tranh chấp thuế: Trong trường hợp có tranh chấp hoặc khiếu nại liên quan đến việc khai thuế hoặc nộp thuế, đại lý thuế có thể đại diện cho người nộp thuế làm việc và giao dịch với cơ quan thuế để giải quyết vấn đề.

  5. Theo dõi thay đổi Luật Thuế: Đại lý thuế phải luôn cập nhật với các thay đổi trong luật thuế và cung cấp thông tin về cách các thay đổi này có thể ảnh hưởng đến người nộp thuế. Điều này giúp đảm bảo rằng người nộp thuế tuân thủ các quy định mới nhất.


Đại lý thuế đóng một vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ cả người nộp thuế và chính phủ trong việc quản lý và thu thập thuế. Họ giúp tạo ra sự minh bạch và hiệu quả trong quá trình thuế, đồng thời giúp giảm bớt gánh nặng về thuế đối với người nộp thuế. Để tối ưu hóa lợi ích từ dịch vụ của đại lý thuế, người nộp thuế cần lựa chọn một đối tác đáng tin cậy có hiểu biết sâu rộng về lĩnh vực thuế.

G

PHÁP LÝ
1) NGUYỄN THANH TRỊ
0919.930.836
2) NGUYỄN THÙY TRƯNG
0919.600.836
3) NGUYỄN CÔNG TUẤN 
 0909.211.836
4) PHẠM THỊ THÚY KIỀU
 0909.921.836
5) NGUYỄN THỊ NGỌC MỸ 
 0902.486.836
6) LÊ THỊ THANH HIỀN  
 0919 600 836
______________________
KẾ TOÁN THUẾ
1) NGUYỄN THỊ MỸ VUI
0909.1838.36
_______________________
HÓA ĐƠN, CKS
1) LÊ THỊ NGỌC HÂN
0919.941.836
______________________