Đại lý thuế là cụm từ ra đời từ năm 2008 tại Việt Nam, là một ngành nghề trong hệ thống danh mục ngành nghề Việt Nam. Đại lý thuế là dịch vụ chuyên làm thủ tục kê khai thuế, báo cáo thuế, quyết toán thuế cho các doanh nghiệp.
 


Dịch vụ Đại lý thuế đã phát triển rất mạnh tại các quốc gia tiên tiến và lâu đời như Nhật đã hoạt động trên 50 năm và trên 90% doanh nghiệp tại Nhật sử dụng dịch vụ Đại lý thuế.

Ưu điểm của Dịch vụ Đại lý thuế

- Giúp các doanh nghiệp kê khai thuế, giảm thiểu các rủi ro về thuế
- Giúp cập nhật văn bản thuế thường xuyên cho doanh nghiệp
- Là cánh tay nối dài của cơ quan thuế, kề vai sát cánh cùng ngành thuế để giúp doanh nghiệp khai đúng và tránh các sai sót

Nhượt điểm của Dịch vụ Đại lý thuế tại thời điểm hiện nay (2018):
- Phạm vi ngành nghề còn hạn chế, chỉ được kê khai thuế cho doanh nghiệp, chưa được tư vấn thuế
- Ngành nghề quá mới nên nhiều Đại lý thuế chưa đạt chất lượng
- Người dân và các doanh nghiệp chưa biết đến nhiều về Đại lý thuế

Chính phủ ban hành Nghị quyết số 19/NQ-CP, ngày 12/03/2015, trong đó giao cho Bộ Tài chính xây dựng và hoàn thiện hành lang pháp lý cho hoạt động của các tổ chức hành nghề đại lý thuế, thì việc phát triển đại lý thuế càng được các cơ quan quản lý quan tâm tạo điều kiện hơn trong thời gian tới

Tại nhiều quốc gia trên thế giới đã có dịch vụ Đại lý thuế hơn 50 năm như Nhật, Mỹ .... Vì vậy, Dịch vụ Đại lý thuế tại sẽ là một ngành nghề phát triển mạnh tại Việt Nam vì giúp cho ngành thuế giảm thiểu nhiều chi phí quản lý thuế và giúp các doanh nghiệp hạn chế rủi ro về thuề, tuân thủ pháp luật thuế

=> Xem bàng giá dịch vụ Đại lý thuế tại Trí Luật

G

PHÁP LÝ
1) NGUYỄN THANH TRỊ
0919.930.836
2) NGUYỄN N.HOÀNG HUY
0901.411.026
3) NGUYỄN THÙY TRƯNG
0909.911.028
4) ĐẶNG THỊ HOÀI NHA
0919.600.836
5) NGUYỄN CÔNG TUẤN 
 0909.211.836
6) PHẠM THỊ THÚY KIỀU
 0909.921.836
______________________
KẾ TOÁN THUẾ
1) NGUYỄN THỊ MỸ VUI
0909.1838.36
2) VÒNG TẮC XIỀN
0909.1818.36
_______________________
HÓA ĐƠN, CKS
1) NGUYỄN T. THANH TRÚC
0919.941.836
______________________
BHXH
1) HUỲNH N.MINH HÒA
0909.486.836