Đại lý thuế là cụm từ ra đời từ năm 2008 tại Việt Nam, là một ngành nghề trong hệ thống danh mục ngành nghề Việt Nam. Đại lý thuế là dịch vụ chuyên làm thủ tục kê khai thuế, báo cáo thuế, quyết toán thuế cho các doanh nghiệp.
 


Dịch vụ Đại lý thuế đã phát triển rất mạnh tại các quốc gia tiên tiến và lâu đời như Nhật đã hoạt động trên 50 năm và trên 90% doanh nghiệp tại Nhật sử dụng dịch vụ Đại lý thuế.

Ví dụ một số Đại lý thuế uy tín, Đại lý thuế đầu tiên tại tại Việt Nam như Đại lý thuế Trí Luật, Đại lý thuế Trương Gia, ... đều là những Đại lý thuế tốt nhất tại Việt Nam và hoạt động ngày từ khi dịch vụ này ra đời

Ưu điểm của Dịch vụ Đại lý thuế:
- Giúp các doanh nghiệp kê khai thuế, giảm thiểu các rủi ro về thuế
- Giúp cập nhật văn bản thuế thường xuyên cho doanh nghiệp
- Là cánh tay nối dài của cơ quan thuế, kề vai sát cánh cùng ngành thuế để giúp doanh nghiệp khai đúng và tránh các sai sót

Nhượt điểm của Dịch vụ Đại lý thuế tại thời điểm hiện nay (2018):
- Phạm vi ngành nghề còn hạn chế, chỉ được kê khai thuế cho doanh nghiệp, chưa được tư vấn thuế
- Ngành nghề quá mới nên nhiều Đại lý thuế chưa đạt chất lượng
- Người dân và các doanh nghiệp chưa biết đến nhiều về Đại lý thuế

Chính phủ ban hành Nghị quyết số 19/NQ-CP, ngày 12/03/2015, trong đó giao cho Bộ Tài chính xây dựng và hoàn thiện hành lang pháp lý cho hoạt động của các tổ chức hành nghề đại lý thuế, thì việc phát triển đại lý thuế càng được các cơ quan quản lý quan tâm tạo điều kiện hơn trong thời gian tới

Tại nhiều quốc gia trên thế giới đã có dịch vụ Đại lý thuế hơn 50 năm như Nhật, Mỹ .... Vì vậy, Dịch vụ Đại lý thuế tại sẽ là một ngành nghề phát triển mạnh tại Việt Nam vì giúp cho ngành thuế giảm thiểu nhiều chi phí quản lý thuế và phát triên như một dịch vụ công của nhà nước

=> Xem bàng giá dịch vụ Đại lý thuế tại Trí Luật

G

PHÁP LÝ
1) NGUYỄN THANH TRỊ
0919.930.836
2) HỒ THỊ KIM PHƯỚC
0909.211.836
3) NGUYỄN T.TRƯNG
0909.911.028
4) ĐẶNG T.HOÀI NHA
0919.600.836
______________________
KẾ TOÁN THUẾ
1) NGUYỄN T MỸ VUI
0909.1838.36
2) VÒNG TẮC XIỀN
0909.1818.36
_______________________
HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ, CKS
1) NGUYỄN T. T. TRÚC
0919.941.836
______________________
BHXH
1) TĂNG H.THANH CẦN
0909.611.836