Cục Thuế Nghệ An hỗ trợ người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước. Ảnh: Phúc Nguyên

 

Cụ thể, về công tác thanh tra, tính từ đầu năm đến thời điểm này đơn vị đã kết thúc thanh tra 52 cuộc, với số thuế truy thu, xử lý 49 tỷ đồng, giảm khấu trừ 3 tỷ đồng, giảm lỗ 30 tỷ đồng.

 

Kết quả kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế, tổng số cuộc đã thực hiện kiểm tra hoàn thành từ đầu năm là 758 cuộc, đạt 48,4% chỉ tiêu kế hoạch giao; truy thu, truy hoàn xử phạt ấn định thuế 83 tỷ đồng, giảm lỗ 127 tỷ đồng, giảm khấu trừ 13 tỷ đồng.

 

Theo Cục Thuế Nghệ An, trong công tác thanh tra, kiểm tra, đơn vị đã đẩy mạnh công tác kiểm tra tại trụ sở cơ quan thuế, lấy kết quả kiểm tra tại bàn để góp phần hoàn thành kế hoạch thanh tra, kiểm tra tại trụ sở. Đồng thời, đánh giá mức độ rủi ro về thuế của từng doanh nghiệp; lựa chọn các doanh nghiệp có rủi ro cao về thuế để thanh tra, kiểm tra tại trụ sở.../.

 

Theo thoibaotaichinhvietnam.vn

G

PHÁP LÝ
1) NGUYỄN THANH TRỊ
0919.930.836
2) HỒ THỊ KIM PHƯỚC
0909.211.836
3) NGUYỄN T.TRƯNG
0909.911.028
4) ĐẶNG T.HOÀI NHA
0919.600.836
______________________
KẾ TOÁN THUẾ
1) NGUYỄN T MỸ VUI
0909.1838.36
2) VÒNG TẮC XIỀN
0909.1818.36
_______________________
HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ, CKS
1) NGUYỄN T. T. TRÚC
0919.941.836
______________________
BHXH
1) TĂNG H.THANH CẦN
0909.611.836