BR-VT

Ban lãnh đạo Hải quan Bà Rịa -Vũng Tàu họp bàn giải pháp chống dịch Covid-19
và triển khai nhiệm vụ thu ngân sách. Ảnh: CTV.HQ BR-VT

Theo Cục Hải quan Bà Rịa - Vũng Tàu, dịch Covid-19 đã và đang ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động xuất nhập khẩu (XNK) của doanh nghiệp (DN) trên địa bàn.

Cụ thể, trong quý I/2020, cơ quan hải quan làm thủ tục cho lượng hàng hóa có kim ngạch XNK đạt gần 3,4 tỷ USD, giảm hơn 5% so với cùng kỳ năm 2019.

Hiện nay, Hải quan Bà Rịa - Vũng Tàu xác định nhiệm vụ thu ngân sách sẽ gặp khó khăn trong quý II/2020 do dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh, XNK.

Trên thực tế, tháng 3/2020, số thu của đơn vị chỉ đạt gần 1.400 tỷ đồng, giảm gần 17% so với cùng kỳ năm 2019.

Trong bối cảnh nêu trên, Hải quan Bà Rịa - Vũng Tàu tiếp tục bám sát và thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, chống thất thu; tích cực hỗ trợ, tạo thuận lợi cho DN trong quá trình làm thủ tục hải quan, hạn chế ảnh hưởng của dịch Covid-19 đến hoạt động XNK theo chỉ đạo của Chính phủ; Bộ Tài chính và Tổng cục Hải quan…/.

Theo Thời Báo Tài Chính

G

PHÁP LÝ
1) NGUYỄN THANH TRỊ
0919.930.836
2) HỒ THỊ KIM PHƯỚC
0909.211.836
3) NGUYỄN T.TRƯNG
0909.911.028
4) ĐẶNG T.HOÀI NHA
0919.600.836
______________________
KẾ TOÁN THUẾ
1) NGUYỄN T MỸ VUI
0909.1838.36
2) VÒNG TẮC XIỀN
0909.1818.36
_______________________
HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ, CKS
1) NGUYỄN T. T. TRÚC
0919.941.836
______________________
BHXH
1) TĂNG H.THANH CẦN
0909.611.836