Cán bộ Hải quan Lạng Sơn giải quyết thủ tục XNK cho DN. Ảnh: Hải Anh

 

Cụ thể, địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát tập trung đối với hàng bưu chính, chuyển phát nhanh của Công ty TNHH Xuân Cương (Công ty Xuân Cương) tại khu vực cửa khẩu Hữu Nghị, thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn đủ điều kiện hoạt động kể từ cuối tháng 11/2020, chịu sự quản lý của Chi cục Hải quan cửa khẩu Hữu Nghị, Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn theo quy định của pháp luật.

 

Quy mô của địa điểm này có tổng diện tích sử dụng là 1.670 m2, trong đó: diện khu vực tập kết hàng hóa xuất khẩu 200 m2; diện tích khu vực tập kết hàng nhập khẩu 200 m2; diện tích khu vực kiểm tra thực tế hàng hóa 210 m2, diện tích khu vực tập kết phương tiện vận tải 1000 m2 diện tích kho chứa tang vật vi phạm 3Om2 và diện tích văn phòng làm việc của cơ quan hải quan 30 m2.

 

Việc công nhận địa điểm tập kết, kiểm tra giám sát hàng hóa bưu chính, chuyển phát nhanh của Công ty Xuân Cương tại Lạng Sơn được Tổng cục Hải quan thực hiện theo Luật Hải quan và các nghị định hướng dẫn, nhằm tạo thuận lợi cho việc thông thương hàng hóa qua biên giới Việt -Trung.

 

Theo thoibaotaichinhvietnam.vn

G

PHÁP LÝ
1) NGUYỄN THANH TRỊ
0919.930.836
2) HỒ THỊ KIM PHƯỚC
0909.211.836
3) NGUYỄN T.TRƯNG
0909.911.028
4) ĐẶNG T.HOÀI NHA
0919.600.836
______________________
KẾ TOÁN THUẾ
1) NGUYỄN T MỸ VUI
0909.1838.36
2) VÒNG TẮC XIỀN
0909.1818.36
_______________________
HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ, CKS
1) NGUYỄN T. T. TRÚC
0919.941.836
______________________
BHXH
1) TĂNG H.THANH CẦN
0909.611.836