Ảnh minh họa.

 

Công ty lựa chọn phương thức người gửi hàng sẽ thanh toán thuế nhập khẩu của đầu người nhận.

Với việc lựa chọn phương thức này công ty bà Hằng phải trả 2 khoản sau: Phí quản lý theo biểu phí quy định của Công ty TNHH Chuyển phát nhanh DHL-VNPT và thuế giá trị gia tăng 10% tương ứng; khoản thuế mà Công ty TNHH Chuyển phát nhanh DHL-VNPT đã thanh toán hộ công ty ở đầu người nhận hàng.

Công ty TNHH Chuyển phát nhanh DHL-VNPT đã xuất hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) và tính thuế GTGT 10% (trong đó giá trị tính thuế bằng khoản tiền thuế nhập khẩu mà Công ty TNHH Chuyển phát nhanh DHL-VNPT đã thanh toán hộ công ty bà Hằng ở đầu người nhận).

Bà Hằng hỏi, việc xuất hóa đơn GTGT và tính thuế GTGT 10% đối với khoản tiền thuế nhập khẩu mà Công ty TNHH Chuyển phát nhanh DHL-VNPT đã thanh toán hộ công ty bà ở đầu người nhận như trên có đúng không?

Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh trả lời về vấn đề này như sau:

Căn cứ Khoản 2 Điều 1 Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12/08/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế GTGT, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Quản lý thuế và sửa đổi một số điều tại các Thông tư về thuế.

“2. Sửa đổi, bổ sung Khoản 3 Điều 9 như sau:

“3. Các trường hợp không áp dụng mức thuế suất 0% gồm:

- Tái bảo hiểm ra nước ngoài; chuyển giao công nghệ, chuyển nhượng quyền sở hữu trí tuệ ra nước ngoài; chuyển nhượng vốn, cấp tín dụng, đầu tư chứng khoán ra nước ngoài; dịch vụ tài chính phát sinh; dịch vụ bưu chính, viễn thông chiều đi ra nước ngoài (bao gồm cả dịch vụ bưu chính viễn thông cung cấp cho tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan; cung cấp thẻ cào điện thoại di động đã có mã số, mệnh giá đưa ra nước ngoài hoặc đưa vào khu phi thuế quan); sản phẩm xuất khẩu là tài nguyên, khoáng sản hướng dẫn tại Khoản 23 Điều 4 Thông tư này, thuốc lá, rượu, bia nhập khẩu sau đó xuất khẩu; hàng hóa, dịch vụ cung cấp cho cá nhân không đăng ký kinh doanh trong khu phi thuế quan, trừ các trường hợp khác theo quy định của Thủ tướng Chính phủ…”.

Trường hợp Công ty bà Hằng phát sinh dịch vụ gửi hàng hóa ra nước ngoài thông qua bên cung cấp dịch vụ bưu chính, chuyển phát theo chiều từ Việt Nam ra nước ngoài (sau đây gọi là bên chuyển phát) thì không áp dụng thuế suất thuế GTGT 0% theo quy định tại Khoản 2 Điều 1 Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016 của Bộ Tài chính.

Trường hợp công ty gửi hàng ra nước ngoài và có thỏa thuận bên chuyển phát chi hộ khoản thuế nhập khẩu tại đầu người nhận thì:

- Trường hợp chứng từ nộp thuế nhập khẩu ghi rõ tên công ty thì khi thu lại số tiền chi hộ, bên chuyển phát không phải lập hóa đơn, chỉ lập chứng từ thu theo quy định kèm chứng từ nộp thuế nhập khẩu;

- Trường hợp chứng từ nộp tiền thuế nhập khẩu ghi thông tin của bên chuyển phát thì khi thu lại tiền chi hộ, bên chuyển phát phải lập hóa đơn GTGT đối với khoản chi trên, áp dụng thuế suất 10% theo quy định tại Điều 11 Thông tư số 219/2013/TT-BTC.

Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh trả lời để bà Nguyễn Minh Hằng biết, thực hiện theo đúng quy định tại văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

 

Theo Thời Báo Tài Chính 

G

PHÁP LÝ
1) NGUYỄN THANH TRỊ
0919.930.836
2) HỒ THỊ KIM PHƯỚC
0909.211.836
3) NGUYỄN T.TRƯNG
0909.911.028
4) ĐẶNG T.HOÀI NHA
0919.600.836
______________________
KẾ TOÁN THUẾ
1) NGUYỄN T MỸ VUI
0909.1838.36
2) VÒNG TẮC XIỀN
0909.1818.36
_______________________
HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ, CKS
1) NGUYỄN T. T. TRÚC
0919.941.836
______________________
BHXH
1) TĂNG H.THANH CẦN
0909.611.836