Làm thủ tục hành chính thuế tại bộ phận "một cửa" Chi cục Thuế khu vực Uông Bí - Quảng Yên.
Ảnh: Nhật Minh.

 

Để thực hiện kết nối các thủ tục hành chính (TTHC) liên quan đến việc thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính trong thực hiện TTHC về đất đai trên Cổng dịch vụ công quốc gia, Tổng cục Thuế đang phối hợp với các bộ, ngành liên quan thực hiện rà soát những việc phải làm để triển khai thực hiện.

Cùng với việc rà soát các thủ tục liên quan, Tổng cục Thuế cũng đang tiến hành nâng cấp ứng dụng công nghệ thông tin về TTHC liên quan đến nghĩa vụ tài chính đối với đất đai. Sau khi nâng cấp, sẽ kết nối với Cổng dịch vụ công quốc gia, cũng như hỗ trợ người dân trong quá trình triển khai thực hiện.

Trước đó, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện Chính phủ điện tử, Văn phòng Chính phủ đang cùng với các bộ, ngành liên quan đẩy mạnh việc triển khai các thủ tục hành chính của các bộ, ngành lên Cổng dịch vụ công quốc gia.

Ngoài TTHC liên quan đến nghĩa vụ tài chính về đất đai, Văn phòng Chính phủ cũng đang phối hợp với Bộ Xây dựng, Bộ Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu quy trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến về cung cấp thông tin quy hoạch, cấp giấy phép xây dựng, đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất.

Các TTHC này dự kiến sẽ hoàn thành kết nối và đi vào hoạt động từ 1/11/2020. Nếu những TTHC này kết nối thành công, sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khi phải thực hiện các TTHC liên quan đến xây dựng và đất đai. Đồng thời giúp cho việc thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai được nhanh gọn, giảm thời gian, chi phí không cần thiết./.

Theo Thời Báo Tài Chính

G

PHÁP LÝ
1) NGUYỄN THANH TRỊ
0919.930.836
2) HỒ THỊ KIM PHƯỚC
0909.211.836
3) PHẠM T.THÚY KIỀU
0909.921.836
4) NGUYỄN T.TRƯNG
0909.911.028
5) NGUYỄN N .H. HUY
0901.411.026
6) ĐẶNG T.HOÀI NHA
0919.600.836
______________________
KẾ TOÁN THUẾ
1) NGUYỄN T MỸ VUI
0909.1838.36
2) VÒNG TẮC XIỀN
0909.1818.36
_______________________
HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ, CKS
1) NGUYỄN P. THU HÀ
0919.941.836
______________________
BHXH
1) TĂNG H.THANH CẦN
0909.611.836