Cán bộ Chi cục Thuế Đống Đa kiểm tra sử dụng hóa đơn của hộ kinh doanh trên địa bàn
(ảnh chụp trước khi dịch bùng phát). Ảnh: NM.

 

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung của Thông tư 40/2021/TT-BTC hướng dẫn thuế giá trị gia tăng (GTGT), thuế thu nhập cá nhân (TNCN) và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh. Theo dự thảo, cá nhân cho thuê tài sản và thời gian cho thuê không trọn năm, nếu phát sinh doanh thu cho thuê từ 100 triệu đồng/năm trở xuống thì thuộc đối tượng không phải nộp thuế  GTGT, không phải nộp thuế TNCN.

 

Trường hợp bên thuê trả tiền thuê tài sản trước cho nhiều năm, thì mức doanh thu từ 100 triệu đồng/năm trở xuống để xác định cá nhân không phải nộp thuế GTGT và thuế TNCN là doanh thu trả tiền một lần được phân bổ theo năm dương lịch.

 

Cũng tại dự thảo thông tư này, tổ chức là chủ sở hữu sàn giao dịch thương mại điện tử thực hiện việc khai thay, nộp thuế thay cho cá nhân trên cơ sở ủy quyền theo quy định của pháp luật dân sự có trách nhiệm cung cấp thông tin của cá nhân kinh doanh thông qua sàn theo quy định của pháp luật.

 

Cụ thể như: họ tên, người bán hàng, số định danh cá nhân hoặc chứng minh nhân dân, căn cước công dân hoặc hộ chiếu; mã số thuế; địa chỉ; số điện thoại liên lạc; doanh thu bán hàng qua sàn; tài khoản ngân hàng của người bán.

 

Việc cung cấp thông tin được thực hiện định kỳ hàng quý chậm nhất ngày cuối cùng của tháng đầu quý, hoặc theo từng lần phát sinh theo yêu cầu của cơ quan thuế bằng phương thức điện tử theo quy định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế, hoặc kết nối trực tiếp với cơ quan thuế nếu đáp ứng được các điều kiện về hạ tầng kỹ thuật.

 

Về khai và nộp thuế đối với hộ khoán, tại khoản 3 Điều 7 được sửa đổi, bổ sung như sau: Hộ khoán đã được cơ quan thuế thông báo số thuế khoán phải nộp từ đầu năm thì hộ khoán thực hiện nộp thuế theo thông báo.

 

Trường hợp hộ khoán đã được thông báo số thuế từ đầu năm, nhưng trong năm ngừng hoặc tạm ngừng kinh doanh, cơ quan thuế thực hiện điều chỉnh số thuế phải nộp theo hướng dẫn của Thông tư 40.

 

Trường hợp hộ khoán mới ra kinh doanh trong năm không đủ 12 tháng thì hộ khoán thuộc diện phải nộp thuế GTGT, thuế TNCN nếu có doanh thu kinh doanh trong năm trên 100 triệu đồng; hoặc thuộc diện không phải nộp thuế GTGT, thuế TNCN nếu có doanh thu kinh doanh trong năm từ 100 triệu đồng trở xuống./.

 

Theo Thời Báo Tài Chính

G

PHÁP LÝ
1) NGUYỄN THANH TRỊ
0919.930.836
2) HỒ THỊ KIM PHƯỚC
0909.211.836
3) NGUYỄN T.TRƯNG
0909.911.028
4) ĐẶNG T.HOÀI NHA
0919.600.836
______________________
KẾ TOÁN THUẾ
1) NGUYỄN T MỸ VUI
0909.1838.36
2) VÒNG TẮC XIỀN
0909.1818.36
_______________________
HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ, CKS
1) NGUYỄN T. T. TRÚC
0919.941.836
______________________
BHXH
1) TĂNG H.THANH CẦN
0909.611.836