xuất khẩu cát

Cán bộ Hải quan Quảng Ninh phát hiện, xử lý vụ việc vận chuyển cát trái phép. Ảnh: CTV HQQN

 

Đây là nội dung quan trọng tại công văn 2367/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan chỉ đạo các cục hải quan tỉnh, thành phố thống nhất thực hiện việc kiểm tra, giám sát hoạt động xuất khẩu cát.

Tổng cục Hải quan cho biết, thời gian qua đã nhận được báo cáo vướng mắc của một số đơn vị liên quan đến thủ tục mặt hàng cát.

Do đó, trên cơ sở ý kiến của Bộ Xây dựng tại công văn số 1296/BXD-VLXD ngày 23/3/2020, Tổng cục Hải quan hướng dẫn các đơn vị hải quan thực hiện thống nhất đối với cát trắng silic, cát vàng làm khuôn đúc chỉ được phép xuất khẩu nếu có hợp đồng xuất khẩu đã ký với đối tác nước ngoài trước ngày 15/9/2017 và được Bộ Xây dựng xác nhận theo hướng dẫn tại công văn số 1598/BXD-VLXD ngày 03/7/2018; đáp ứng điều kiện về tiêu chuẩn kỹ thuật, hồ sơ xuất khẩu theo Thông tư số 05/2019/TT-BXD ngày 10/10/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng (sửa đổi, bổ sung Thông tư số 05/2018/TT-BXD ngày 29/6/2018).

Đối với các loại cát khác, Tổng cục Hải quan chỉ đạo các cục hải quan tỉnh, thành phố thực hiện theo công văn số 9826/VPCP-CN (ngày 15/9/2017) của Văn phòng Chính phủ, theo đó: “Việt Nam tiếp tục thực hiện chủ trương không xuất khẩu mọi loại cát ra nước ngoài”./.

Theo Thời Báo Tài Chính

G

PHÁP LÝ
1) NGUYỄN THANH TRỊ
0919.930.836
2) HỒ THỊ KIM PHƯỚC
0909.211.836
3) NGUYỄN T.TRƯNG
0909.911.028
4) ĐẶNG T.HOÀI NHA
0919.600.836
______________________
KẾ TOÁN THUẾ
1) NGUYỄN T MỸ VUI
0909.1838.36
2) VÒNG TẮC XIỀN
0909.1818.36
_______________________
HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ, CKS
1) NGUYỄN T. T. TRÚC
0919.941.836
______________________
BHXH
1) TĂNG H.THANH CẦN
0909.611.836