Từ 1/8/2021 chưa bắt buộc các sàn giao dịch thương mại điện tử khai thuế thay, nộp thuế thay cá nhân. Ảnh minh họa.

 

Đây là thông tin được bà Nguyễn Thị Lan Anh - Vụ trưởng Vụ Quản lý thuế doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh và cá nhân (Tổng cục Thuế) cho biết tại cuộc trao đổi với báo chí xung quanh hướng dẫn của Thông tư 40/2021/TT-BTC vừa được Bộ Tài chính ban hành.

PV: Thưa bà, theo Thông tư 40 vừa được Bộ Tài chính ban hành, việc kê khai và nộp thuế hộ đối với các sàn thương mại điện tử sẽ có hiệu lực từ ngày 1/8/2021, điều này có quá vội vàng không, thưa bà?

- Bà Nguyễn Thị Lan Anh: Theo quy định tại Thông tư 40/2021/TT-BTC hướng dẫn thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh (sau đây gọi là Thông tư 40), các chủ sở hữu sàn giao dịch thương mại điện tử sẽ có trách nhiệm khai thuế thay, nộp thuế thay cho cá nhân kinh doanh.

Thông tư 40 có hiệu lực từ 1/8/2021, tuy nhiên việc triển khai cung cấp thông tin, hay việc khai thay, nộp thay của sàn thương mại điện tử cho cá nhân kinh doanh sẽ thực hiện theo lộ trình của cơ quan thuế.

Trong thời gian chưa thực hiện được việc khai thay, nộp thay, các chủ sàn giao dịch điện tử có trách nhiệm cung cấp thông tin cho cơ quan thuế.

Từ 1/8/2021 chưa bắt buộc các sàn giao dịch thương mại điện tử khai thuế thay, nộp thuế thay cá nhân. Ảnh minh họa.

Đây là thông tin được bà Nguyễn Thị Lan Anh - Vụ trưởng Vụ Quản lý thuế doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh và cá nhân (Tổng cục Thuế) cho biết tại cuộc trao đổi với báo chí xung quanh hướng dẫn của Thông tư 40/2021/TT-BTC vừa được Bộ Tài chính ban hành.

PV: Thưa bà, theo Thông tư 40 vừa được Bộ Tài chính ban hành, việc kê khai và nộp thuế hộ đối với các sàn thương mại điện tử sẽ có hiệu lực từ ngày 1/8/2021, điều này có quá vội vàng không, thưa bà?

- Bà Nguyễn Thị Lan Anh: Theo quy định tại Thông tư 40/2021/TT-BTC hướng dẫn thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh (sau đây gọi là Thông tư 40), các chủ sở hữu sàn giao dịch thương mại điện tử sẽ có trách nhiệm khai thuế thay, nộp thuế thay cho cá nhân kinh doanh.

Thông tư 40 có hiệu lực từ 1/8/2021, tuy nhiên việc triển khai cung cấp thông tin, hay việc khai thay, nộp thay của sàn thương mại điện tử cho cá nhân kinh doanh sẽ thực hiện theo lộ trình của cơ quan thuế.

Trong thời gian chưa thực hiện được việc khai thay, nộp thay, các chủ sàn giao dịch điện tử có trách nhiệm cung cấp thông tin cho cơ quan thuế.

PV: Xin cảm ơn bà! 

Đã lấy ý kiến của hiệp hội, các sàn giao dịch thương mại điện tửTheo bà Nguyễn Thị Lan Anh, ngày 15/6/2021 vừa qua, Tổng cục Thuế đã tổ chức hội thảo bàn về việc triển khai lộ trình thực hiện khai thay, nộp thuế thay đối với các sàn giao dịch thương mại điện tử. Hội thảo có sự tham gia của Hiệp hội thương mại điện tử, các sàn thương mại điện tử và một số công ty kiểm toán, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh hoạt động qua sàn.

Sau khi nghe ý kiến của các đơn vị, cá nhân liên quan, Tổng cục Thuế sẽ tiến hành khảo sát thực tế tại các sàn thương mại điện tử này. “Tổng cục Thuế sẽ cùng với sàn giao dịch thương mại điện tử xây dựng chuẩn dữ liệu để kết nối thông tin sau khi lấy ý kiến của các sàn. Chúng tôi sẽ báo cáo cấp trên về chuẩn dữ liệu này, sau đó cơ quan Thuế và sàn giao dịch thương mại điện tử bắt đầu nâng cấp cơ sở dữ liệu để đáp ứng chuẩn kết nối thông tin, cuối cùng mới cung cấp thông tin để thực hiện khai thay và nộp thay” - bà Lan Anh nói. 

 

 

Theo Thời Báo Tài Chính

G

PHÁP LÝ
1) NGUYỄN THANH TRỊ
0919.930.836
2) HỒ THỊ KIM PHƯỚC
0909.211.836
3) NGUYỄN T.TRƯNG
0909.911.028
4) ĐẶNG T.HOÀI NHA
0919.600.836
______________________
KẾ TOÁN THUẾ
1) NGUYỄN T MỸ VUI
0909.1838.36
2) VÒNG TẮC XIỀN
0909.1818.36
_______________________
HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ, CKS
1) NGUYỄN T. T. TRÚC
0919.941.836
______________________
BHXH
1) TĂNG H.THANH CẦN
0909.611.836