IMG_7767.JPG

Công chức thuế rà soát doanh nghiệp nợ thuế hoàn thiện danh sách khoanh nợ thuế. Ảnh: Tuấn Nguyễn

 

Thực hiện Thông tư số 69/2020/TT-BTC ngày 15/7/2020 của Bộ Tài Chính quy định hồ sơ và trình tự, thủ tục xử lý nợ theo Nghị quyết số 94/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội về khoanh nợ tiền thuế, xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang đã ban hành Chỉ thị số 06/CT-UBND về việc thực hiện khoanh nợ tiền thuế, xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước (NSNN).

 

Tại chỉ thị này, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang yêu cầu Cục Thuế Bắc Giang thành lập ban chỉ đạo triển khai thực hiện nghị quyết xử lý nợ do Cục trưởng Cục Thuế làm trưởng ban chỉ đạo, thành phần và nội dung chỉ đạo thực hiện theo Khoản 2, Mục I Chỉ thị số 03/CT-BTC ngày 19/3/2020 của Bộ Tài chính. Đồng thời, kiểm tra, xác định đối tượng nợ thuế và các khoản nợ tiền thuế, tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp; tiếp nhận và lập hồ sơ xử lý nợ theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền xử lý nợ theo quy định; thực hiện việc thanh tra, kiểm tra xử lý nợ bảo đảm công khai, minh bạch, đúng đối tượng, tránh thất thoát ngân sách; công khai quyết định khoanh nợ tiền thuế, quyết định xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp trên trang thông tin điện tử của cơ quan quản lý thuế.

 

Theo đó, Cục Thuế Bắc Giang đã rà soát, hoàn thiện các hồ sơ để thực hiện khoanh nợ tiền thuế cho 150 trường hợp thuộc Cục Thuế quản lý, với tổng số tiền hơn 45,3 tỷ đồng.

Theo danh sách người nộp thuế được khoanh nợ tiền thuế Cục Thuế Bắc Giang vừa công bố công khai, Công ty CP xây lắp thuỷ lợi Bắc Giang được khoanh nợ hơn 10,7 tỷ đồng; Công ty CP Khai thác và chế biến khoáng sản Bắc Giang được khoanh nợ hơn 4,6 tỷ đồng; Công ty CP đầu tư dịch vụ và thương mại DKT được khoanh nợ hơn 4,4 tỷ đồng.

 

Tiếp đến là Công ty CP Dinh dưỡng quốc tế Đài Trung được khoanh nợ hơn 2,9 tỷ đồng; Công ty CP vật liệu xây dựng và xây lắp Ngọc Lý được khoanh nợ hơn 2,3 tỷ đồng; Công ty TNHH Sơn Hùng được khoanh nợ hơn 1,1 tỷ đồng; Công ty CP chế biến nông sản thực phẩm Bắc Giang được khoanh nợ hơn 3,5 tỷ đồng; Công ty TNHH SG VINA được khoanh nợ hơn 1,2 tỷ đồng; Công ty CP bê tông Giang Ninh được khoanh nợ hơn 1,6 tỷ đồng…/.

Theo thoibaotaichinhvietnam.vn

G

PHÁP LÝ
1) NGUYỄN THANH TRỊ
0919.930.836
2) HỒ THỊ KIM PHƯỚC
0909.211.836
3) PHẠM T.THÚY KIỀU
0909.921.836
4) NGUYỄN T.TRƯNG
0909.911.028
5) NGUYỄN N .H. HUY
0901.411.026
6) ĐẶNG T.HOÀI NHA
0919.600.836
______________________
KẾ TOÁN THUẾ
1) NGUYỄN T MỸ VUI
0909.1838.36
2) VÒNG TẮC XIỀN
0909.1818.36
_______________________
HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ, CKS
1) NGUYỄN P. THU HÀ
0919.941.836
______________________
BHXH
1) TĂNG H.THANH CẦN
0909.611.836