Cán bộ hải quan tiếp nhận và giải quyết thủ tục nhập khẩu cho DN. Ảnh: Hải Anh

 

Tổng cục Hải quan chỉ đạo các cục hải quan tỉnh, thành phố căn cứ Quyết định 2080/QĐ-BCT Bộ trưởng Bộ Công thương về việc áp dụng thuế chống bán phá giá (CBPG) tạm thời đối với một số sản phẩm sợi dài làm từ polyester có xuất xứ từ Trung Quốc, Ấn Độ, Indonesia, Malaysia trong vòng 120 ngày, kể từ ngày 3/9/2021 đến hết ngày 31/12/2021 (trừ khi được gia hạn, thay đổi, hủy bỏ theo quy định của pháp luật).

 

Theo đó, các đơn vị hải quan nghiên cứu kỹ và thực hiện đầy đủ các bước kiểm tra chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa, giấy chứng nhận chất lượng bản gốc của nhà sản suất (giấy chứng nhận nhà sản xuất) theo Quyết định 2080/QĐ-BCT để hướng dẫn doanh nghiệp áp dụng thuế CBPG tạm thời.

 

Trường hợp người khai hải quan không nộp được chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa thì người khai hải quan thực hiện khai báo mã dùng trong VNACCS theo mã G129 tương ứng mức thuế CBPG là 54,90%.

 

Trường hợp người khai hải quan nộp được chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa từ nước, vùng lãnh thổ không phải là Trung Quốc, Ấn Độ, Indonesia hoặc Malaysia thì không phải nộp thuế CBPG, người khai hải quan khai trên tờ khai nhập khẩu tại chỉ tiêu 1.95 mã miễn/giảm/không chịu thuế và thu khác theo bảng mã đối tượng không chịu thuế CBPG đã được đăng tải trên website: https://www.customs.gov.vn.

 

Trường hợp người khai hải quan nộp được chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa từ Trung Quốc, Ấn Độ, Indonesia hoặc Malaysia nhưng không nộp được bản gốc giấy chứng nhận nhà sản xuất hoặc nộp được giấy chứng nhận nhà sản xuất nhưng tên nhà sản xuất trên giấy chứng nhận không trùng với tên nhà sản xuất nêu Quyết định 2080/QĐ-BCT thì thực hiện khai báo mã dùng trong VNACCS.

 

Cụ thể, chứng từ chứng nhận xuất xứ từ Trung Quốc tương ứng mức thuế CBPG là 17,45%; Ấn Độ tương ứng mức thuế CBPG là 54,90%; Indonesia tương ứng mức thuế CBPG là 21,94%; Malaysia tương ứng mức thuế CBPG 21,23%./.

 

Theo Thời Báo Tài Chính

G

PHÁP LÝ
1) NGUYỄN THANH TRỊ
0919.930.836
2) HỒ THỊ KIM PHƯỚC
0909.211.836
3) NGUYỄN T.TRƯNG
0909.911.028
4) ĐẶNG T.HOÀI NHA
0919.600.836
______________________
KẾ TOÁN THUẾ
1) NGUYỄN T MỸ VUI
0909.1838.36
2) VÒNG TẮC XIỀN
0909.1818.36
_______________________
HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ, CKS
1) NGUYỄN T. T. TRÚC
0919.941.836
______________________
BHXH
1) TĂNG H.THANH CẦN
0909.611.836