Cán bộ Hải quan TP. Hồ Chí Minh kiểm tra tờ khai nhập khẩu của DN. Ảnh: Thanh Tùng

 

Chi cục Hải quan quản lý hàng đầu tư, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh ban hành quyết định cưỡng chế dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu của 3 doanh nghiệp nợ thuế quá 90 ngày kể từ ngày hết hạn theo quy định trên cơ sở đề nghị của Cục thuế TP. Hồ Chí Minh vào đầu tháng 8/2021.

 

Cụ thể, doanh nghiệp bị dừng làm thủ tục hải quan là Công ty cổ phần kinh doanh và phát triển bất động sản Đông Sài Gòn (địa chỉ phường Bến Thành, quận 1) nợ thuế với số tiền là hơn 7,4 tỷ đồng; Công ty cổ phần sản xuất thương mại dịch vụ Hồng Việt (phường Bến Thành, quận 1) nợ thuế với số tiền hơn 3,9 tỷ đồng; Công ty TNHH Montrose Consulting (địa chỉ phường Tân Định, quận 1) nợ thuế hơn 240 triệu đồng.

 

Các quyết định nêu trên của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh có hiệu lực thi hành trong thời hạn 1 năm kể từ 25/8/2021. Quyết định sẽ chấm dứt hiệu lực kể từ khi tiền thuế nợ được nộp đủ vào ngân sách nhà nước./.

 

Theo Thời Bái Tài Chính

G

PHÁP LÝ
1) NGUYỄN THANH TRỊ
0919.930.836
2) HỒ THỊ KIM PHƯỚC
0909.211.836
3) NGUYỄN T.TRƯNG
0909.911.028
4) ĐẶNG T.HOÀI NHA
0919.600.836
______________________
KẾ TOÁN THUẾ
1) NGUYỄN T MỸ VUI
0909.1838.36
2) VÒNG TẮC XIỀN
0909.1818.36
_______________________
HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ, CKS
1) NGUYỄN T. T. TRÚC
0919.941.836
______________________
BHXH
1) TĂNG H.THANH CẦN
0909.611.836