Tiền (Money)

Nói một cách chặt chẽ thì tiền chỉ là những gì mà luật pháp bắt buộc phải công nhận là một phương tiện thanh toán. Đó thường là các tờ giấy hay các đồng kim loại có ghi giá trị mà tất cả mọi người phải chấp nhận như là một phương tiện thanh toán và cũng được gọi là tiền mặt.

Người ta tin rằng đầu tiên hàng hóa và các dịch vụ được trao đổi trực tiếp với nhau. Vì điều này không thực dụng nên hàng hóa và dịch vụ được trao đổi với các loại hàng hóa khác mà có thể được tiếp tục trao đổi một cách dễ dàng. Đó là tiền. Vì nó có có thể đếm được, dễ bảo toàn, dễ vận chuyển, có giá trị bền vững và có thể bảo toàn dễ dàng.

Nếu một người có tiền thì có thể dùng tiền để làm những việc sau đây:

1.        Tiêu tiền (tiêu thụ, phương tiện thanh toán)

2.        Gửi tiền để lấy tiền lãi (đầu tư)

3.        Đổi lấy một loại tiền tệ khác (trao đổi)

4.        Trữ tiền (bảo toàn giá trị)

 

G

PHÁP LÝ
1) NGUYỄN THANH TRỊ
0919.930.836
2) HỒ THỊ KIM PHƯỚC
0909.211.836
3) NGUYỄN T.TRƯNG
0909.911.028
4) ĐẶNG T.HOÀI NHA
0919.600.836
______________________
KẾ TOÁN THUẾ
1) NGUYỄN T MỸ VUI
0909.1838.36
2) VÒNG TẮC XIỀN
0909.1818.36
_______________________
HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ, CKS
1) NGUYỄN T. T. TRÚC
0919.941.836
______________________
BHXH
1) TĂNG H.THANH CẦN
0909.611.836