Chất lượng - Uy tín - Bảo mật Chất lượng - Uy tín - Bảo mật Chất lượng - Uy tín - Bảo mật Chất lượng - Uy tín - Bảo mật Chất lượng - Uy tín - Bảo mật Chất lượng - Uy tín - Bảo mật
Luôn tạo niềm tin cho Quý doanh nghiệp Luôn tạo niềm tin cho Quý doanh nghiệp Luôn tạo niềm tin cho Quý doanh nghiệp Luôn tạo niềm tin cho Quý doanh nghiệp Luôn tạo niềm tin cho Quý doanh nghiệp Luôn tạo niềm tin cho Quý doanh nghiệp

Ngày 16/02/2019

TẦM NHÌN, SỨ MỆNH, GIÁ TRỊ CỐT LÕI

TẦM NHÌN

  • Đại lý thuế Trí Luật phấn đấu trở thành Đại lý thuế cung cấp dịch vụ kế toán thuế chất lượng nhất tại Việt Nam, hướng đến một Đại lý thuế hàng đầu tại Việt Nam


 

SỨ MỆNH

  • Cung cấp dịch vụ về thuế - kế toán – pháp lý hữu ích, chất lượng cho khách hàng
  • Chú trọng tinh thần hợp tác cùng phát triển, tạo giá trị thặng dư gia tăng cho các đối tác và nhà đầu tư
  • Luôn luôn chú trọng đến việc nâng cao nghiệp vụ, bồi dưỡng kiến thức mọi mặt, xây dựng môi trường làm việc năng động, trẻ trung, sáng tạo, tạo điều kiện có thu nhập tốt nhất cho tất cả nhân viên
  • Đồng hành cùng sự phát triển của doanh nghiệp và sự phát triển chung của xã hội
  

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

  • Chất lượng, uy tín và bảo mật là tiêu chí hàng đầu, là giá trị đích thực và quyết định sự tồn tại của Trí Luật
  • Đồng hành phát triển và chia sẻ cùng khách hàng và đối tác
  • Đạo đức nghề nghiệp là chìa khóa thành công của Trí Luật
  • Chú trọng phát triển nguồn lực, nhân viên là tài sản quý giá

Hỗ trợ Online

pháp lý
1) Nguyễn Thanh Trị 0919.930.836
2) Nguyễn Tiến Đạt 0919.600.836
3) Hồ Thị Kim Phước 0909.211.836
4) Phạm Thị Thúy Kiều 0909.92.18.36
5) Nguyễn T Trưng 0909.911.028
6) Hoàng Đức Duy 0901.411.026
kế toán thuế
1) Vòng Tắc Xiền 0909.1818.36
chữ ký số
1) Nguyễn T. N. Thanh 0918.47.47.45
Thuê văn phòng
1) Nguyễn Tiến Đạt 0919.600.836
Đặt in hóa đơn
1) Mai Thi Hoài Diễm 0919941836