Chất lượng - Uy tín - Bảo mật Chất lượng - Uy tín - Bảo mật Chất lượng - Uy tín - Bảo mật Chất lượng - Uy tín - Bảo mật Chất lượng - Uy tín - Bảo mật Chất lượng - Uy tín - Bảo mật
Luôn tạo niềm tin cho Quý doanh nghiệp Luôn tạo niềm tin cho Quý doanh nghiệp Luôn tạo niềm tin cho Quý doanh nghiệp Luôn tạo niềm tin cho Quý doanh nghiệp Luôn tạo niềm tin cho Quý doanh nghiệp Luôn tạo niềm tin cho Quý doanh nghiệp

Ngày 16/02/2019

TẠI SAO LẠI CHỌN CHÚNG TÔI

1) BẢNG SO SÁCH LỢI ÍCH SỬ DỤNG DỊCH VỤ KẾ TOÁN THUẾ TẠI TRÍ LUẬT
 
So sánh Thuê nhân viên kế toán làm việc
 tại doanh nghiệp:
Sử dụng dịch vụ kế toán thuế trọn gói 
tại Trí Luật
 Chi phí - Chi phí khỏang 4 triệu - 6 triệu cho 1 nhân viên kế toán thuế có trình độ trung bình - Chi phí chỉ tầm 1 triệu đến 2 triệu cho 1 nhân viên kế toán có trình độ cao
 Ổn định nhân sự - Nhân sự bị thay đổi thường xuyên ảnh hưởng tới số liệu kế toán - Trí Luật luôn đồng hành cùng quý doanh nghiệp
 Rui rỏ về chính  sách - Chính sách thay đổi liên tục làm nhân viên đôi lúc không cập nhật kịp thời - Đội ngũ Trí Luật luôn luôn cập nhật kịp thời về các chính sách thuế - kế toán
 Chất lương về kế  toán thuế - Không có bộ phận giám sát, không am hiểu sâu về thuế kế toán dẫn tới bị đóng thuế cao và bị phạt thuế - Quy trình thực hiện thông qua 2 lần kiểm tra luôn đảm bảo số liệu được chính xác


2) QUY ĐỊNH HÀNH NGHỀ CỦA ĐẠI LÝ THUẾ
 

Căn cứ khỏan 4, Điều 20 tại Luật Quản Lý Thuế 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006 của Quốc Hội Khóa XI, Kỳ họp thứ 10 quy định về điều kiện hành nghề của tổ chức kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế:

1. Doanh nghiệp phải đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.
2. Doanh nghiệp có ngành, nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế ghi trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
3. Doanh nghiệp có ít nhất hai (02) nhân viên được cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế.
 

3) QUY TRÌNH THỰC HIỆN KHAI BÁO THUẾ TẠI TRÍ LUẬT
  


  - Bước 1: Nhân viên nhập liệu sẽ liên hệ khách hàng và nhập chứng từ hóa đơn vào phần mềm kế toán

  - Bước 2: Chuyên viên kế toán về thuế phụ trách xử lý và kiểm tra số liệu được nhập trong phần mềm kế toán. 

  - Bước 3: Nhân viên nhập liệu kết xuất vào phần mềm HTKK để ra in báo cáo thuế

  - Bước 4: Bộ phận chuyên kiểm sẽ kiểm tra số liệu  trên báo cáo được in ra trước khi nộp lên cơ quan thuế 
 

Hỗ trợ Online

pháp lý
1) Nguyễn Thanh Trị 0919.930.836
2) Nguyễn Tiến Đạt 0919.600.836
3) Hồ Thị Kim Phước 0909.211.836
4) Phạm Thị Thúy Kiều 0909.92.18.36
5) Nguyễn T Trưng 0909.911.028
6) Hoàng Đức Duy 0901.411.026
kế toán thuế
1) Vòng Tắc Xiền 0909.1818.36
chữ ký số
1) Nguyễn T. N. Thanh 0918.47.47.45
Thuê văn phòng
1) Nguyễn Tiến Đạt 0919.600.836
Đặt in hóa đơn
1) Mai Thi Hoài Diễm 0919941836