Công văn số 989/TCT-CS ngày 01/04/2022 về giải đáp chính sách tiền thuê đất


​​​​​​

Công văn số 989/TCT-CS ngày 01/04/2022 về giải đáp chính sách tiền thuê đất Tải về

CÁC VĂN BẢN LIÊN QUAN

 • >> Công văn số 1348/TCT-DNL ngày 1348/TCT-DNL về chính sách thuế GTGT 08/06/2022
 • >> Công văn số 1382/TCT-CS ngày 28/04/2022 về thuế GTGT 08/06/2022
 • >> Công văn số 1067/TCT-CS ngày 12/04/2022 về hóa đơn điện tử 08/06/2022
 • >> Công văn số 1084/TCT-CS ngày 13/04/2022 về giới thiệu các nội dung mới tại Nghị định số 10/2022/NĐ-CP và Thông tư hướng dẫn Nghị định số 13/04/2022 08/06/2022
 • >> Thông tư số 24/2022/TT-BTC ngày 07/04/2022 về sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 48/2019/tt-btc ngày 08 tháng 8 năm 2019 của bộ trưởng bộ tài chính 08/06/2022
 • >> Công văn số 1046/TCT-KK ngày 07/04/2022 v/v trả lời vướng mắc về khai thuế GTGT đối với các Trạm thu phí Hầm đèo Cà tại Phú Yên 08/06/2022
 • >> Công văn số 982/TCT-CS ngày 01/04/2022 về miễn tiền thuê đất phần diện tích xây dựng kỹ thuật dùng chung trong KCN 08/06/2022
 • >> Công văn số 941/TCT-CS ngày 29/03/2022 về giải đáp chính sách tiền thuê đất 08/06/2022
 • >> Công văn số 944/TCT-CS ngày 29/03/2022 về đề nghị hướng dẫn về giảm tiền thuê đất theo Quyết định số 27/2021/QĐ-TTg ngày 25/9/2021 của Thủ tướng Chính Phủ 05/05/2022
 • >> Công văn số 902/TCT-CS ngày 25/03/2022 về thuế xuất thuế GTGT đối với mặt hàng thép phế liệu tại Nghị định số 15/2022/NĐ-CP 05/05/2022
 • G

  PHÁP LÝ
  1) NGUYỄN THANH TRỊ
  0919.930.836
  2) HỒ THỊ KIM PHƯỚC
  0909.211.836
  3) NGUYỄN T.TRƯNG
  0909.911.028
  4) ĐẶNG T.HOÀI NHA
  0919.600.836
  ______________________
  KẾ TOÁN THUẾ
  1) NGUYỄN T MỸ VUI
  0909.1838.36
  2) VÒNG TẮC XIỀN
  0909.1818.36
  _______________________
  HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ, CKS
  1) NGUYỄN T. T. TRÚC
  0919.941.836
  ______________________
  BHXH
  1) TĂNG H.THANH CẦN
  0909.611.836