Công văn số 5620/TCT-DNL ngày 31/12/2020 về xuất hóa đơn đối với chi phí xử lý phát mại TSBĐCÁC VĂN BẢN LIÊN QUAN

 • >> Công văn số 377/TCT-DNNCN ngày 05/02/2021 về việc đẩy mạnh tổ chức triển khai cấp tài khoản giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế cho cá nhân. 03/03/2021
 • >> Thông tư số 10/2021/TT-BTC ngày 26/01/2021 hướng dẫn quản lý hành nghề làm thủ tục về thuế theo Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 03/03/2021
 • >> Thông tư số 09/2021/TT-BTC ngày 25/01/2021 về hướng dẫn kiểm tra hoạt động dịch vụ kế toán 03/03/2021
 • >> Công văn số 153/TCT-CS ngày 14/01/2021 Về chính sách thuế 19/02/2021
 • >> Công văn số 118/TCT-CS ngày 13/01/2021 Về hồ sơ thu lệ phí trước bạ, trong đó có nêu trường hợp doanh nghiệp, tổ chức bán xe ô tô, xe gắn máy nhưng không xuất hóa đơn 19/02/2021
 • >> Công văn số 121/TCT-CS ngày 13/01/2021 Về khấu trừ giá trị lợi thế vị trí địa lý 19/02/2021
 • >> Công văn số 71/TCT-CS ngày 08/01/2021 Về chính sách thuế nhà thầu 19/02/2021
 • >> Công văn số 51/TCT-TNCN ngày 07/01/2021 Về chính sách thuế TNCN đối với khoản thanh toán cho người lao động khi chấm dứt hợp đồng lao động 19/02/2021
 • >> Công văn số 26/TCT-CS ngày 05/01/2021 về việc trừ tiền nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất vào tiền thuê đất phải nộp về chính sách tiền thuê đất 19/02/2021
 • >> Công văn số 13/TCT-CS ngày 04/01/2021 về hóa đơn 05/02/2021
 • G

  PHÁP LÝ
  1) NGUYỄN THANH TRỊ
  0919.930.836
  2) HỒ THỊ KIM PHƯỚC
  0909.211.836
  3) NGUYỄN T.TRƯNG
  0909.911.028
  4) ĐẶNG T.HOÀI NHA
  0919.600.836
  ______________________
  KẾ TOÁN THUẾ
  1) NGUYỄN T MỸ VUI
  0909.1838.36
  2) VÒNG TẮC XIỀN
  0909.1818.36
  _______________________
  HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ, CKS
  1) NGUYỄN T. T. TRÚC
  0919.941.836
  ______________________
  BHXH
  1) TĂNG H.THANH CẦN
  0909.611.836