Công văn số 4554/TCT-DNL ngày 26/10/2020 Về hướng dẫn thuế TNCN


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------

Số: 4554/TCT-DNL
V/v: hướng dẫn thuế TNCN

 

 

Hà Nội, ngày 26 tháng 10 năm 2020

Kính gửi: Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Tổng cục Thuế nhân được công văn số 66256/CT-TKT3 ngày 16/7/2020 của Cục Thuế TP Hà Nội nêu vướng mắc về quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN) của người lao động làm việc tại Tập đoàn Công nghiệp Viễn Thông Quân đội (Viettel), về vấn đề này, Tổng cục Thuế cỏ ý kiến như sau:

 

1. Đối với kỳ tính thuế từ năm 2019 trở về trước:

Tại Điểm c.2.2 Khoản 3, Điều 21 Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn:

“c.2.2) Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công từ hai nơi trở lên thuộc diện trực tiếp quyết toán thuế với cơ quan thuế thì nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế như sau:

- Cá nhân đã tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân tại tổ chức, cá nhân trả thu nhập nào thì nộp hồ sơ quyết toán thuế tại cơ quan thuế trực tiếp quản lý tổ chức, cá nhân trả thu nhập đó. Trường hợp cá nhân có thay đổi nơi làm việc và tại tổ chức, cá nhân trả thu nhập cuối cùng có tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân thì nộp hồ sơ quyết toán thuế tại cơ quan thuế quản lý tổ chức, cá nhân trả thu nhập cuối cùng. Trường hợp cá nhân có thay đổi nơi làm việc và tại tổ chức, cá nhân trả thu nhập cuối cùng không tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân thì nộp hồ sơ quyết toán thuế tại Chi cục Thuế nơi cá nhân cư trú (nơi thường trú hoặc tạm trú).

 

- Trường hợp cá nhân chưa tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân ở bất cứ tổ chức, cá nhân trả thu nhập nào thì nộp hồ sơ quyết toán thuế tại Chi cục Thuế nơi cá nhân cư trú (nơi thường trú hoặc tạm trú).”

 

Theo báo cáo của Cục Thuế TP Hà Nội, từ tháng 4/2020 trụ sở chính Tập đoàn Vieuel thực hiện mô hình chi trả thu nhập tập trung cho người lao động làm việc trên địa bàn cả nước thay cho hình thức các chi nhánh, đơn vị hạch toán phụ thuộc Tập đoàn thực hiện chi trả thu nhập cho người lao động làm việc tại các địa phương. Với số lượng người lao động làm việc tại các chi nhánh, đơn vị phụ thuộc của Tập đoàn ở các địa phương rất lớn, để thuận lợi cho người nộp thuế trong việc thực hiện các thủ tục hành chính khi thực hiện quyết toán thuế, hoàn thuế TNCN đối với kỳ tính thuế từ năm 2019 trở về trước của người lao động làm việc tại Viettel trường hợp không ủy quyền quyết toán thuế qua cơ quan chi trả thu nhập, Tổng cục Thuế hướng dẫn như sau:

 

Đối với các hồ sơ quyết toán thuế, hoàn thuế TNCN của kỳ tính thuế từ năm 2019   trở về trước, người lao động đã đăng ký giảm trừ gia cảnh tại chi nhánh, đơn vị hạch toán phụ thuộc của Vieuel tại các tỉnh, thành phố; chi nhánh, đơn vị hạch toán phụ thuộc Vieuel đã thực hiện chi trả thu nhập cho người lao động thì Cục Thuế các tỉnh, thành phố nơi người lao động làm việc tại chi nhánh, đơn vị hạch toán phụ thuộc Viettel thực hiện tiếp nhận, xử lý hồ sơ theo quy định đối với trường hợp người lao động không ủy quyền quyết toán thuế cho cơ quan chi trả thu nhập.

 

2. Đối với kỳ tính thuế từ năm 2020:

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 hướng dẫn Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 và đang xây dựng thông tư hướng dẫn Luật, Nghị định Quản lý thuế. Khi Thông tư hướng dẫn Luật, Nghị định được ban hành thì thực hiện theo quy định tại Nghị định và hướng dẫn tại Thông tư.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương biết và hướng dẫn người nộp thuế thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;

- Vụ: DNNCN, KK&KTT, CS, PC, Cục CNTT;

- Lưu: VT, DNL(2b).

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


 

 


Vũ Chí Hùng

 

 

 

 

 

Công văn số 4554/TCT-DNL ngày 26/10/2020 Về hướng dẫn thuế TNCN Tải về

CÁC VĂN BẢN LIÊN QUAN

 • >> Công văn số 1111/TCT-DNL ngày 15/04/2021 về vướng mắc liên quan đến chi phí khấu hao và thuế GTGT 22/04/2021
 • >> Công văn số 1085/TCT-QLN ngày 13/04/2021 về gia hạn nộp thuế 22/04/2021
 • >> Công văn số 1037/TCT-CS ngày 09/04/2021 về vướng mắc trong việc xác định ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp 22/04/2021
 • >> Công văn số 1039/TCT-CS ngày 09/04/2021 về hóa đơn thương mại từ nhà cung cấp nước ngoài 22/04/2021
 • >> Công văn số 1014/TCT-PC ngày 07/04/2021 về xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi làm mất hóa đơn GTGT đầu vào của Công ty Cổ phần Cảng Cạn Đức Khải 17/04/2021
 • >> Công văn số 1016/TCT-DNL ngày 07/04/2021 về điều chỉnh thuế GTGT giai đoạn chạy thử nghiệm của dự án NMND Vĩnh Tân 4 mở rộng 17/04/2021
 • >> Công văn số 990/TCT-DNL ngày 06/04/2021 về vướng mắc về trích lập dự phòng rủi ro đối với trái phiếu đặc biệt 17/04/2021
 • >> Công văn số 967/TCT-CS ngày 05/04/2021 về giảm thuế thu nhập doanh nghiệp theo NQ số 116/2020/QH14 17/04/2021
 • >> Công văn số 982/TCT-DNL ngày 05/04/2021 về vướng mắc về việc kê khai thuế GTGT khi quyết toán dự án đầu tư xây dựng 17/04/2021
 • >> Công văn số 933/TCT-DNL ngày 01/04/2021 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp đối với phí hỗ trợ đại lý bảo hiểm độc quyền 08/04/2021
 • G

  PHÁP LÝ
  1) NGUYỄN THANH TRỊ
  0919.930.836
  2) HỒ THỊ KIM PHƯỚC
  0909.211.836
  3) NGUYỄN T.TRƯNG
  0909.911.028
  4) ĐẶNG T.HOÀI NHA
  0919.600.836
  ______________________
  KẾ TOÁN THUẾ
  1) NGUYỄN T MỸ VUI
  0909.1838.36
  2) VÒNG TẮC XIỀN
  0909.1818.36
  _______________________
  HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ, CKS
  1) NGUYỄN T. T. TRÚC
  0919.941.836
  ______________________
  BHXH
  1) TĂNG H.THANH CẦN
  0909.611.836