Câu hỏi 9

 •  Xin hỏi với cùng 1 khoản vốn đầu tư, thì giữa đăng kí kinh doanh cửa hàng và đk cty TNHH sẽ có ưu điểm và nhược điểm gì? Xin cảm ơn!

  Trả lời:

  Chào bạn !

   Về ưu điểm, nhượt điểm thì rất nhiều, nhưng tùy vào quy mô, cách quản lý của ban để chọn phù hợp

  - Đăng ký kinh doanh hộ cá thể (cửa hàng): lọai hình này không có tư cách pháp nhân, dùng tư cách thể nhân để kinh doanh. Nhưng quản ly đơn giản, bạn có thể chọn cách đóng thuế khoán mà không cần phải có bộ máy kế toán.

  - Công ty TNHH thì có tư cách pháp nhân, nhưng yêu cầu đóng thuế theo thực tế kinh doanh, cần theo dõi sổ sách và nộp nhiều lọai tờ khai thuế. Đồng thời, Bạn có thể xuất nhập khẩu mặt hàng kinh doanh của mình.

  Trân trọng

   

   


Gửi phản hồi

G

PHÁP LÝ
1) NGUYỄN THANH TRỊ
0919.930.836
2) HỒ THỊ KIM PHƯỚC
0909.211.836
3) NGUYỄN T.TRƯNG
0909.911.028
4) ĐẶNG T.HOÀI NHA
0919.600.836
______________________
KẾ TOÁN THUẾ
1) NGUYỄN T MỸ VUI
0909.1838.36
2) VÒNG TẮC XIỀN
0909.1818.36
_______________________
HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ, CKS
1) NGUYỄN T. T. TRÚC
0919.941.836
______________________
BHXH
1) TĂNG H.THANH CẦN
0909.611.836