Câu hỏi 7

 • Trí Luật cho em hỏi, Giữa Công ty TNHH và doanh nghiệp tư nhân khác nhau như thế nào, Ưu điẻm và hạn chế của từng loại hình doanh nghiệp? em xin cảm ơn

  Trả lời:

  Chào bạn !

  Điểm khác biệt lớn nhất giửa CTY TNHH và DNTN:

  - DNTN không có tư cách pháp nhân, CTY TNHH có tư cách pháp nhận

  - Chủ DNTN chịu trách nhiệm các khỏan nợ bằng tất cả tài sản của cá nhân đó, Thành viên CTY TNHH thì chỉ chịu trách nhiệm trên số vốn đăng ký góp

  - DNTN được tăng giảm vốn, CTY TNHH được tăng vốn, nhưng giảm vốn thì phải sau 2 năm kề tư ngày thành lập

  Một số điểm giống nhau

  - Đều có dấu tròn

  - Đều là loại hình doanh nghiệp, hoạt động theo Luật Doanh Nghiệp 2005

  - Đều có quyền xuất nhập khẩu hàng hóa mà đơn vị kinh doanh

  Trân trọng

   

   


Gửi phản hồi

G

PHÁP LÝ
1) NGUYỄN THANH TRỊ
0919.930.836
2) HỒ THỊ KIM PHƯỚC
0909.211.836
3) NGUYỄN T.TRƯNG
0909.911.028
4) ĐẶNG T.HOÀI NHA
0919.600.836
______________________
KẾ TOÁN THUẾ
1) NGUYỄN T MỸ VUI
0909.1838.36
2) VÒNG TẮC XIỀN
0909.1818.36
_______________________
HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ, CKS
1) NGUYỄN T. T. TRÚC
0919.941.836
______________________
BHXH
1) TĂNG H.THANH CẦN
0909.611.836