Câu hỏi 7

 • Trí Luật cho em hỏi, Giữa Công ty TNHH và doanh nghiệp tư nhân khác nhau như thế nào, Ưu điẻm và hạn chế của từng loại hình doanh nghiệp? em xin cảm ơn

  Trả lời:

  Chào bạn !

  Điểm khác biệt lớn nhất giửa CTY TNHH và DNTN:

  - DNTN không có tư cách pháp nhân, CTY TNHH có tư cách pháp nhận

  - Chủ DNTN chịu trách nhiệm các khỏan nợ bằng tất cả tài sản của cá nhân đó, Thành viên CTY TNHH thì chỉ chịu trách nhiệm trên số vốn đăng ký góp

  - DNTN được tăng giảm vốn, CTY TNHH được tăng vốn, nhưng giảm vốn thì phải sau 2 năm kề tư ngày thành lập

  Một số điểm giống nhau

  - Đều có dấu tròn

  - Đều là loại hình doanh nghiệp, hoạt động theo Luật Doanh Nghiệp 2005

  - Đều có quyền xuất nhập khẩu hàng hóa mà đơn vị kinh doanh

  Trân trọng

   

   


Gửi phản hồi

G

PHÁP LÝ
1) NGUYỄN THANH TRỊ
0919.930.836
2) NGUYỄN THÙY TRƯNG
0919.600.836
3) NGUYỄN CÔNG TUẤN 
 0909.211.836
4) PHẠM THỊ THÚY KIỀU
 0909.921.836
5) NGUYỄN THỊ NGỌC MỸ 
 0902.486.836
6) LÊ THỊ THANH HIỀN  
 0919 600 836
______________________
KẾ TOÁN THUẾ
1) NGUYỄN THỊ MỸ VUI
0909.1838.36
_______________________
HÓA ĐƠN, CKS
1) LÊ THỊ NGỌC HÂN
0919.941.836
______________________