Câu hỏi 6

 • Trí Luật cho em hỏi, Giữa Công ty TNHH và doanh nghiệp tư nhân khác nhau như thế nào, Ưu điẻm và hạn chế của từng loại hình doanh nghiệp? em xin cảm ơn

  Trả lời:

  Căn cứ Luật Doanh nghiệp 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005, có hiệu lực ngày 01/07/2006 thì sự khác nhau của lọai hình CTY TNHH 1 thành viên và Doanh nghiệp tư nhân (DNTN)là:

  - Chủ DNTN chịu tránh nhiệm bằng tòan bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp. Còn Chủ CTY TNHH 1 TV thì chỉ chịu tránh nhiệm trên vốn điều lệ đăng ký.

  - DNTN không có tư cách pháp nhận, CTY TNHH 1 TV có tư cách pháp nhân

  - Thành viên DNTN là cá nhân. Thành viên CTY TNHH có thể là cá nhân hoặc tổ chức

  Nói chúng, CTY TNHH 1 TV thì có trách nhiệm ít hơn so với DNTN. Quý khách có thể lực chọn theo công việc cần thiết. Nhưng CTY TNHH 1 TV vẫn có nhiều điểm lợi hơn

  Trân trọng


Gửi phản hồi

G

PHÁP LÝ
1) NGUYỄN THANH TRỊ
0919.930.836
2) HỒ THỊ KIM PHƯỚC
0909.211.836
3) NGUYỄN T.TRƯNG
0909.911.028
4) ĐẶNG T.HOÀI NHA
0919.600.836
______________________
KẾ TOÁN THUẾ
1) NGUYỄN T MỸ VUI
0909.1838.36
2) VÒNG TẮC XIỀN
0909.1818.36
_______________________
HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ, CKS
1) NGUYỄN T. T. TRÚC
0919.941.836
______________________
BHXH
1) TĂNG H.THANH CẦN
0909.611.836