Câu hỏi 4

 • Cơ quan em mua lại xe otô con, nhưng em chưa hạch toán, em chờ tất cả các thủ tục, chi phí phát sinh xong em mới hạch toán. Nhưng em chưa nắm được những chứng từ nào liên quan để định nguyên giá xe, em hiện đang giữ hợp đồng mua xe, hoa đơn GTGT phí công chứng hợp đồng mua xe, phí thù lao soạn thảo hợp đồng mua xe, phí thù lao công chứng ngoài trụ sở, giấy nộp tiền vào NSNN (Lệ phí truóc bạ), Giấy đăng ký sang tên xe, biên lai thu tiền phí sử dụng đường bộ, hóa đơn GTGT về đăng kiểm xe, Giấy bảo hiểm xe. Em không biết những chứng từ em giữ để thanh toán có phù hợp để tính vào nguyên giá chi phí liên quan đến xe không. Rất mong Anh chị tư vấn dùm em, thanks anh chị nhiều.

  Trả lời:

  Chào bạn !

  Căn cứ Điều 4 của Thông tư 203/2009/TT-BTC ban hành ngày 20/10/209 có quy định

  " Nguyên giá TSCĐ hữu hình mua sắm (kể cả mua mới và cũ): là giá mua thực tế phải trả cộng (+) các khoản thuế (không bao gồm các khoản thuế được hoàn lại), các chi phí liên quan trực tiếp phải chi ra tính đến thời điểm đưa tài sản cố định vào trạng thái sẵn sàng sử dụng như: lãi tiền vay phát sinh trong quá trình đầu tư mua sắm tài sản cố định; chi phí vận chuyển, bốc dỡ; chi phí nâng cấp; chi phí lắp đặt, chạy thử; lệ phí trước bạ và các chi phí liên quan trực tiếp khác."

  Do đó, bạn phải hạch tóan tất cả chi phí liên quan để tai sản đó bắt đầu vào trạng thái sử dụng

  Trân trọng

   

   

   

   

   

   


Gửi phản hồi

G

PHÁP LÝ
1) NGUYỄN THANH TRỊ
0919.930.836
2) NGUYỄN THÙY TRƯNG
0919.600.836
3) NGUYỄN CÔNG TUẤN 
 0909.211.836
4) PHẠM THỊ THÚY KIỀU
 0909.921.836
5) NGUYỄN THỊ NGỌC MỸ 
 0902.486.836
6) LÊ THỊ THANH HIỀN  
 0919 600 836
______________________
KẾ TOÁN THUẾ
1) NGUYỄN THỊ MỸ VUI
0909.1838.36
_______________________
HÓA ĐƠN, CKS
1) LÊ THỊ NGỌC HÂN
0919.941.836
______________________