Câu hỏi 3

 • Tôi muốn làm giảm trừ gia cảnh, có con nhỏ, thì thủ tục cần làm gồm những gì? xin cảm ơn..

  Trả lời:

  Chào bạn !

  Để đăng ký giảm trừ người phục thuộc (con nhỏ). Bạn cung cấp cho đơn vị trả thu nhập một trong các giấy tờ sau:

  - Giấy khai sinh

  - Hộ khẩu

  - Hoặc có giấy xác nhận của UBND Phường (xã)

  Trân trọng


Gửi phản hồi

G

PHÁP LÝ
1) NGUYỄN THANH TRỊ
0919.930.836
2) NGUYỄN THÙY TRƯNG
0919.600.836
3) NGUYỄN CÔNG TUẤN 
 0909.211.836
4) PHẠM THỊ THÚY KIỀU
 0909.921.836
5) NGUYỄN THỊ NGỌC MỸ 
 0902.486.836
6) LÊ THỊ THANH HIỀN  
 0919 600 836
______________________
KẾ TOÁN THUẾ
1) NGUYỄN THỊ MỸ VUI
0909.1838.36
_______________________
HÓA ĐƠN, CKS
1) LÊ THỊ NGỌC HÂN
0919.941.836
______________________