Câu hỏi 3

 • Tôi muốn làm giảm trừ gia cảnh, có con nhỏ, thì thủ tục cần làm gồm những gì? xin cảm ơn..

  Trả lời:

  Chào bạn !

  Để đăng ký giảm trừ người phục thuộc (con nhỏ). Bạn cung cấp cho đơn vị trả thu nhập một trong các giấy tờ sau:

  - Giấy khai sinh

  - Hộ khẩu

  - Hoặc có giấy xác nhận của UBND Phường (xã)

  Trân trọng


Gửi phản hồi

G

PHÁP LÝ
1) NGUYỄN THANH TRỊ
0919.930.836
2) HỒ THỊ KIM PHƯỚC
0909.211.836
3) NGUYỄN T.TRƯNG
0909.911.028
4) ĐẶNG T.HOÀI NHA
0919.600.836
______________________
KẾ TOÁN THUẾ
1) NGUYỄN T MỸ VUI
0909.1838.36
2) VÒNG TẮC XIỀN
0909.1818.36
_______________________
HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ, CKS
1) NGUYỄN T. T. TRÚC
0919.941.836
______________________
BHXH
1) TĂNG H.THANH CẦN
0909.611.836