Câu hỏi 2

 • Trí Luật cho em hỏi: Doanh nghiệp mở một cửa hàng (bán hàng) địa chỉ khác trụ sở đăng ký giấy phép kinh doanh thì phải làm những thủ tục gì ah?

  Trả lời:

  Chào bạn Lộc

  Bạn đăng ký giấy phép hoạt động chi nhánh tại cửa hàng đó
  Bạn thực hiện tài phòng Đăng ký kinh doanh - Sở kế hoạch và đầu tư

  Trân trọng


Gửi phản hồi

G

PHÁP LÝ
1) NGUYỄN THANH TRỊ
0919.930.836
2) HỒ THỊ KIM PHƯỚC
0909.211.836
3) PHẠM T.THÚY KIỀU
0909.921.836
4) NGUYỄN T.TRƯNG
0909.911.028
5) NGUYỄN N .H. HUY
0901.411.026
6) ĐẶNG T.HOÀI NHA
0919.600.836
______________________
KẾ TOÁN THUẾ
1) NGUYỄN T MỸ VUI
0909.1838.36
2) VÒNG TẮC XIỀN
0909.1818.36
_______________________
 CHỮ KÝ SỐ
HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ
1) NGUYỄN T.N.THANH
0918.47.47.45
2) NGUYỄN P. THU HÀ
0919.941.836
______________________
BHXH
1) TĂNG H.THANH CẦN
0909.611.836