Văn bản-TTHC

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tải về
5079/TCT-DNL Công văn số 5079/TCT-DNL ngày 30/11/2020 Về hướng dẫn khấu trừ thuế 14/12/2020
5045/TCT-DNL Công văn số 5045/TCT-DNL ngày 27/11/2020 Về sử dụng hóa đơn, chứng từ khi điều chuyển vật tư giữa các đơn vị phụ thuộc và cho nhà thầu 14/12/2020
5057/TCT-CS Công văn số 5057/TCT-CS ngày 27/11/2020 Về chính sách tiền thuê đất. 14/12/2020
CV_5025_TCT-CS Công văn số CV_5025_TCT-CS ngày 25/11/2020 vế giải đáp chính sách tiền sử dụng đất 07/12/2020
CV_5027_TCT-CS Công văn số CV_5027_TCT-CS ngày 25/11/2020 Về giải đáp chính sách tiền thuê đất 07/12/2020
CV_4970_TCT-CS Công văn số CV_4970_TCT-CS ngày 20/11/2020 hoàn thuế GTGT 07/12/2020
CV_4946_TCT-CS Công văn số CV_4946_TCT-CS ngày 19/11/2020 Về ưu đãi thuế TNDN 07/12/2020
CV_4948_TCT-QLN Công văn số CV_4948_TCT-QLN ngày 19/11/2020 Về gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất 07/12/2020
CV_4950_TCT-TTKT Công văn số CV_4950_TCT-TTKT ngày 19/11/2020 về kê khai, nộp thuế đối với hoạt động chuyển nhượng vốn 07/12/2020
CV_4954_TCT-KK Công văn số CV_4954_TCT-KK ngày 19/11/2020 kê khai, nộp thuế GTGT vãng lai ngoại tỉnh 07/12/2020
4918/TCT- CS Công văn số 4918/TCT- CS ngày 18/11/2020 Về thực hiện Nghị định số 41/2020/NĐ- CP 07/12/2020
4880/TCT-CS Công văn số 4880/TCT-CS ngày 16/11/2020 Về vướng mắc chính sách lệ phí trước bạ nhà, đất 07/12/2020
4854/TCT-CS Công văn số 4854/TCT-CS ngày 13/11/2020 Về giải đáp chính sách tiền thuê đất 07/12/2020
4819/TCT-PC Công văn số 4819/TCT-PC ngày 12/11/2020 Về chuyển lỗ và xử phạt hành vi trốn thuế qua thanh tra thuế 07/12/2020
4827/TCT-CS Công văn số 4827/TCT-CS ngày 12/11/2020 Về chính sách thuế nhà thầu 07/12/2020