Văn bản-TTHC

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tải về
Hợp đồng cho nhà 05/01/2020
Hợp đồng cho mượn tài sản 05/01/2020
Hợp đồng sửa chữa nhà ở 05/01/2020
Hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất 05/01/2020
Hợp đồng thuê nhà 05/01/2020
4741/TCT-DNNCN Công văn số 4741/TCT-DNNCN ngày 19/11/2019 Về vướng mắc về miễn thuế thu nhập cá nhân đối vưới khoản bồi thường về đất 04/01/2020
4741/TCT-DNNCN Công văn số 4741/TCT-DNNCN ngày 19/11/2019 Về vướng mắc về miễn thuế thu nhập cá nhân đối vưới khoản bồi thường về đất 04/01/2020
4731/TCT-CS Công văn số 4731/TCT-CS ngày 19/11/2019 Vv công khai Thông báo phát hành hóa đơn của Người nộp thuế trên trang TTĐT ngành Thuế 04/01/2020
4731/TCT-CS Công văn số 4731/TCT-CS ngày 19/11/2019 Vv công khai Thông báo phát hành hóa đơn của Người nộp thuế trên trang TTĐT ngành Thuế 04/01/2020
4822/TCT-CS Công văn số 4822/TCT-CS ngày 22/11/2019 Về việc ưu đãi tiền thuê đất đối với doanh nghiệp xây dựng kết cấu hạ tầng cụm công nghiệp 04/01/2020
4822/TCT-CS Công văn số 4822/TCT-CS ngày 22/11/2019 Về việc ưu đãi tiền thuê đất đối với doanh nghiệp xây dựng kết cấu hạ tầng cụm công nghiệp 04/01/2020
4817/TCT-CS Công văn số 4817/TCT-CS ngày 22/11/2019 Về giá tính thuế tài nguyên đối với hoạt động khai thác nước ngầm cung cấp sản xuất bia 04/01/2020
4817/TCT-CS Công văn số 4817/TCT-CS ngày 22/11/2019 Về giá tính thuế tài nguyên đối với hoạt động khai thác nước ngầm cung cấp sản xuất bia 04/01/2020
4885/TCT-KK Công văn số 4885/TCT-KK ngày 27/11/2019 Về việc đăng ký thuế 04/01/2020
4885/TCT-KK Công văn số 4885/TCT-KK ngày 27/11/2019 Về việc đăng ký thuế 04/01/2020