Văn bản-TTHC

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tải về
CV_5032_TCS-CS Công văn số CV_5032_TCS-CS ngày 26/11/2020 về việc xác định chi phí được trừ và thuế tncn đối với khoản chi phí cách ly phòng chống dịch Covid 19 của chuyên gia nước ngoài 07/12/2020
4751/TCT-CS Công văn số 4751/TCT-CS ngày 06/11/2020 Về giải đáp vướng mắc chính sách thu lệ phí trước bạ 23/11/2020
4703/TCT-CS Công văn số 4703/TCT-CS ngày 04/11/2020 Về chính sách thuế TNDN 23/11/2020
4677/TCT-DNL Công văn số 4677/TCT-DNL ngày 03/11/2020 Về kê khai khấu trừ, hoàn thuế giá trị gia tăng nhập khẩu phụ tùng, vật tư, thiết bị thuê 16/11/2020
4670/TCT-CS Công văn số 4670/TCT-CS ngày 02/11/2020 Về vướng mắc chính sách giảm lệ phí trước bạ đối với xe ô tô sản xuất lắp ráp trong nước 16/11/2020
4637/TCT-KK Công văn số 4637/TCT-KK ngày 30/10/2020 Về xử lý đề nghị hoàn thuế GTGT 16/11/2020
4648/TCT-CS Công văn số 4648/TCT-CS ngày 30/10/2020 Về xác định nước máy thương phẩm là sản phẩm công nghiệp hay sản phẩm tài nguyên để áp giá tính thuế tài nguyên 16/11/2020
4585/TCT- KK Công văn số 4585/TCT- KK ngày 28/10/2020 Về xử lý hồ sơ hoàn tiền sử dụng đất 09/11/2020
4554/TCT-DNL Công văn số 4554/TCT-DNL ngày 26/10/2020 Về hướng dẫn thuế TNCN 09/11/2020
4518/TCT-CS Công văn số 4518/TCT-CS ngày 23/10/2020 Về chính sách thuế 09/11/2020
4433/TCT-CS Công văn số 4433/TCT-CS ngày 21/10/2020 Về chính sách thuế GTGT đối với hoạt động chuyển nhượng dự án đầu tư 02/11/2020
4401/TCT-PC Công văn số 4401/TCT-PC ngày 19/10/2020 Về xử phạt vi phạm hành chính. 31/10/2020
4387/TCT-CS Công văn số 4387/TCT-CS ngày 16/10/2020 Về việc giải đáp chính sách tiền thuê đất. 31/10/2020
123/2020/NĐ-CP Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 Quy định về Hóa đơn Chứng từ 27/10/2020
4218/TCT-DNNCN Công văn số 4218/TCT-DNNCN ngày 06/10/2020 Về hoàn thuế TNCN đối với tổ chức trả thu nhập từ tiền lương, tiền công. 19/10/2020