chi cục thuế ba bể

Bộ phận một cửa Chi cục Thuế khu vực Ba Bể - Ngân Sơn - Pắc Nặm (Bắc Kạn). Ảnh: NM.

 

Theo Bộ Tài chính, lý do đề xuất tăng mức xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế là để phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành khác. Cụ thể, theo quy định tại điểm đ, Khoản 1 và Khoản 2 Điều 24 Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012, thì mức phạt tối đa đối với một hành vi vi phạm thủ tục thuế là 100 triệu đồng đối với cá nhân và 200 triệu đồng đối với tổ chức.

Theo quy định tại Nghị định số 129/2013/NĐ-CP thì hiện tại mức phạt tiền thấp nhất là 400 nghìn đồng, mức phạt tiền cao nhất là 10 triệu đồng đối với hành vi vi phạm thủ tục thuế của tổ chức. Mức phạt tiền này thấp hơn nhiều so với mức tiền phạt tối đa quy định tại Luật Xử lý vi phạm hành chính.

Ngoài ra, mức phạt tiền đối với các hành vi vi phạm thủ tục thuế thì mức phạt tiền theo quy định hiện hành (Nghị định số 129/2013/NĐ-CP) thấp so với mức phạt tiền của các hành vi cùng lĩnh vực tương tự.

Cụ thể, mức phạt tiền đối với nhóm hành vi vi phạm thủ tục thuế từ 400 nghìn đồng - 5 triệu đồng; mức phạt tiền đối với nhóm hành vi vi phạm thủ tục hải quan từ 500 nghìn đồng - 40 triệu đồng; mức phạt tiền đối với nhóm hành vi vi phạm thủ tục phí, lệ phí từ 1 triệu đồng - 5 triệu đồng; mức phạt tiền đối với nhóm hành vi vi phạm thủ tục về giá từ 3 triệu đồng - 25 triệu đồng; mức phạt tiền đối với nhóm hành vi vi phạm thủ tục về kế toán từ 5 triệu đồng - 30 triệu đồng.

Theo số liệu nêu trên thì số lượng vụ việc vi phạm năm 2018 tăng khoảng 5,6 lần so với năm 2014. Một trong những nguyên nhân là mức phạt tiền thấp nên chưa đảm bảo tính phòng ngừa, chưa đủ nghiêm khắc để người nộp thuế nâng cao ý thức chấp hành pháp luật thuế đối với nghĩa vụ đăng ký thuế và khai các chỉ tiêu trên hồ sơ khai thuế.

Trong bối cảnh toàn ngành Thuế triển khai kê khai thuế qua mạng với số lượng doanh nghiệp đang thực hiện khai thuế qua mạng là 566.662 doanh nghiệp, đạt tỷ lệ trên 99,81% tổng số doanh nghiệp trên cả nước; thủ tục hành chính thuế được cải cách giảm từ 420 giờ xuống còn 117 giờ, tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế thực hiện quyền kê khai, nộp thuế vào NSNN thì cần quy định tăng chế tài xử phạt đối với hành vi vi phạm thủ tục thuế. Chế tài này để nâng cao ý thức chấp hành pháp luật thuế của người nộp thuế, giảm thiểu các trường hợp đáng tiếc khi chậm nộp hồ sơ khai thuế trên 90 ngày với số tiền thuế trên 100 triệu đồng bị chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra để xử lý hình sự.

Với các lý do trên, Bộ Tài chính trình Chính phủ nâng mức phạt tiền đối với hành vi vi phạm thủ tục thuế với mức tối thiểu là 500 nghìn đồng (trước đây là 400 nghìn đồng) và mức cao nhất là 25 triệu đồng (trước đây là 5 triệu đồng)./.

Theo Thời Báo Tài Chính

G

PHÁP LÝ
1) NGUYỄN THANH TRỊ
0919.930.836
2) HỒ THỊ KIM PHƯỚC
0909.211.836
3) NGUYỄN T.TRƯNG
0909.911.028
4) ĐẶNG T.HOÀI NHA
0919.600.836
______________________
KẾ TOÁN THUẾ
1) NGUYỄN T MỸ VUI
0909.1838.36
2) VÒNG TẮC XIỀN
0909.1818.36
_______________________
HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ, CKS
1) NGUYỄN T. T. TRÚC
0919.941.836
______________________
BHXH
1) TĂNG H.THANH CẦN
0909.611.836