THÔNG BÁO
(V/v : Hoạt động lại tòa nhà Trí Luật và tiếp tục thực hiện phòng, chống dịch COVID-19)

Căn cứ về thực tế tình hình dịch Covid-19, công ty Cổ phần Tư Vấn Trí Luật, Ban giám đốc Công ty xin thông báo đến Quý khách hàng, các đối tác và toàn thể nhân viên về thời gian hoạt động lại tòa nhà Trí Luật và tiếp tục áp dụng quy định của Nhà nước về phòng, chống dịch Covid-19 như sau:

- Ngày hoạt động: thứ 2 (ngày 04/10/2021)

- Địa chỉ: 110/26 – 28 Ông Ích Khiêm, Phường 5, Quận 11.

Trân trọng thông báo.

 

 

G

PHÁP LÝ
1) NGUYỄN THANH TRỊ
0919.930.836
2) HỒ THỊ KIM PHƯỚC
0909.211.836
3) NGUYỄN T.TRƯNG
0909.911.028
4) ĐẶNG T.HOÀI NHA
0919.600.836
______________________
KẾ TOÁN THUẾ
1) NGUYỄN T MỸ VUI
0909.1838.36
2) VÒNG TẮC XIỀN
0909.1818.36
_______________________
HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ, CKS
1) NGUYỄN T. T. TRÚC
0919.941.836
______________________
BHXH
1) TĂNG H.THANH CẦN
0909.611.836