THÔNG BÁO

(V/v siết chặt và tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19)

 

      Nhằm thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng chính phú sẽ siết chặt và tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.
 

      Công ty Cổ Phần Tư Vấn Trí Luật trân trọng thông báo đến Quý khách hàng, các đối tác và toàn thể nhân viên tiếp tục thời gian tạm ngưng làm việc như sau:
 

      o Ngày bắt đầu tạm ngưng: ngày 16/09/2021 (thứ 5)

      o Ngày bắt đầu làm việc lại: ngày 01/10/2021 (thứ 6)
    

      Toàn bộ nhân viên Công ty Trí Luật vẫn thực hiện tại nhà và hỗ trợ online cho quý khách hàng.

      Trân trọng thông báo!

 

 

G

PHÁP LÝ
1) NGUYỄN THANH TRỊ
0919.930.836
2) HỒ THỊ KIM PHƯỚC
0909.211.836
3) NGUYỄN T.TRƯNG
0909.911.028
4) ĐẶNG T.HOÀI NHA
0919.600.836
______________________
KẾ TOÁN THUẾ
1) NGUYỄN T MỸ VUI
0909.1838.36
2) VÒNG TẮC XIỀN
0909.1818.36
_______________________
HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ, CKS
1) NGUYỄN T. T. TRÚC
0919.941.836
______________________
BHXH
1) TĂNG H.THANH CẦN
0909.611.836