cục thuế hà nội

Cơ quan thuế các cấp phải hướng dẫn, hỗ trợ người nộp thuế bị ảnh hưởng bởi Covid-19. Ảnh: NM.

 

Công văn do Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Nguyễn Thế Mạnh ký, yêu cầu cục trưởng cục thuế các tỉnh, thành phố chỉ đạo các phòng, chi cục thuế trực thuộc tăng cường tuyên truyền, phối hợp với cơ quan có liên quan để hỗ trợ người nộp thuế ảnh hưởng do dịch Covid-19.

Cụ thể, Tổng cục Thuế yêu cầu cơ quan thuế các cấp chủ động phối hợp với UBND, các cơ quan thông tấn báo chí, đài phát thanh, đài truyền hình tổ chức tuyên truyền sâu rộng, đầy đủ các nội dung tới doanh nghiệp, hộ kinh doanh, người lao động thuộc đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ theo quy định.

Thông tin tuyên truyền phải thường xuyên, liên tục theo nhiều hình thức, bảo đảm doanh nghiệp, hộ kinh doanh, người lao động tiếp cận và hiểu rõ phạm vi, đối tượng, điều kiện, trình tự, thủ tục để các đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ thực hiện đúng và kịp thời nhận được gói hỗ trợ của Nhà nước.

Tại các chi cục thuế, căn cứ dữ liệu quản lý thuế, chủ động rà soát phối hợp với UBND cấp xã tuyên truyền, hỗ trợ các hộ kinh doanh thuộc đối tượng được hưởng chính sách theo quy định tại Nghị quyết số 42/NQ-CP sớm tiếp cận chính sách hỗ trợ; hoàn thành thủ tục hồ sơ gửi UBND cấp xã niêm yết công khai; tổng hợp báo cáo đảm bảo thuận lợi, kịp thời thời hạn, đúng trình tự, thủ tục quy định tại Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg.

Tổng cục Thuế cũng yêu cầu cơ quan căn cứ số liệu hộ kinh doanh trên địa bàn quản lý, tình hình quản lý thực tế và hồ sơ xác nhận do UBND cấp xã gửi sang, chi cục thuế chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan trên địa bàn thực hiện rà soát kỹ, thẩm định hồ sơ đảm bảo đúng đối tượng hộ kinh doanh được hưởng chính sách hỗ trợ theo quy định.

Kịp thời trình UBND cấp huyện tổng hợp trình UBND cấp tỉnh ban hành quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ đảm bảo về thời gian, trình tự xử lý, nhanh chóng, chính xác, không để trục lợi chính sách, gây mất ổn định tình hình trật tự trên địa bàn.

Việc phối hợp thực hiện rà soát, thẩm định đối tượng hộ kinh doanh được hưởng chính sách hỗ trợ phải bảo đảm tổng kinh phí không vượt quá số đã được báo cáo Chính phủ và Ủy ban Thường vụ Quốc hội, nhất là kinh phí được hỗ trợ từ nguồn ngân sách trung ương.

Để triển khai thực hiện hiệu quả, Tổng cục Thuế yêu cầu thủ trưởng cơ quan thuế các cấp phân công bộ phận làm đầu mối tổng hợp, báo cáo; bộ phận tham mưu triển khai, đồng thời giao nhiệm vụ cụ thể đến từng bộ phận, công chức trong cơ quan thuế để tổ chức triển khai.

Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc tình hình thực hiện, không để lợi dụng trục lợi chính sách, tham ô, tham nhũng, lãng phí, lợi ích nhóm, xử lý nghiêm các vi phạm nếu có.

Các cục thuế thường xuyên theo dõi, tổng hợp tình hình tiếp nhận hồ sơ đề nghị hỗ trợ, kết quả triển khai hỗ trợ hộ kinh doanh trên địa bàn quản lý để kịp thời nắm bắt tình hình hỗ trợ, phục vụ công tác quản lý, đồng thời hàng ngày gửi báo cáo về Tổng cục Thuế./.

Theo Thời Báo Tài Chính

G

PHÁP LÝ
1) NGUYỄN THANH TRỊ
0919.930.836
2) HỒ THỊ KIM PHƯỚC
0909.211.836
3) NGUYỄN T.TRƯNG
0909.911.028
4) ĐẶNG T.HOÀI NHA
0919.600.836
______________________
KẾ TOÁN THUẾ
1) NGUYỄN T MỸ VUI
0909.1838.36
2) VÒNG TẮC XIỀN
0909.1818.36
_______________________
HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ, CKS
1) NGUYỄN T. T. TRÚC
0919.941.836
______________________
BHXH
1) TĂNG H.THANH CẦN
0909.611.836