Chất lượng - Uy tín - Bảo mật Chất lượng - Uy tín - Bảo mật Chất lượng - Uy tín - Bảo mật Chất lượng - Uy tín - Bảo mật Chất lượng - Uy tín - Bảo mật Chất lượng - Uy tín - Bảo mật
Luôn tạo niềm tin cho Quý doanh nghiệp Luôn tạo niềm tin cho Quý doanh nghiệp Luôn tạo niềm tin cho Quý doanh nghiệp Luôn tạo niềm tin cho Quý doanh nghiệp Luôn tạo niềm tin cho Quý doanh nghiệp Luôn tạo niềm tin cho Quý doanh nghiệp

Ngày 16/02/2019

VĂN BẢN - TTHC

Hiển bài / trang

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tải về
5300/TCT-DNNCN Công văn 5300/TCT-DNNCN ngày 24/12/2018 Về việc chính sách thuế TNCN đối với khoản trợ cấp khi chấm dứt hợp đồng lao động 04/01/2019
4571/TCT-TNCN Công văn 4571/TCT-TNCN ngày 20/11/2018 Về việc chính sách thuế TNCN đối với khoản chi công tác phí của dự án viện trợ 07/12/2018
4389/TCT-TNCN Công văn 4389/TCT-TNCN ngày 08/11/2018 Về việc vướng mắc chính sách thuế thu nhập cá nhân 29/11/2018
3850/TCT-TNCN Công văn 3850/TCT-TNCN ngày 10/10/2018 Về việc đăng ký giảm trừ gia cách người phụ thuộc 18/10/2018
3841/TCT-TTr Công văn 3841/TCT-TTr ngày 09/10/2018 Về việc tính thuế TNCN đối với bất động sản hình thành trong tương lai 15/10/2018
3744/TCT-TNCN Công văn 3744/TCT-TNCN ngày 03/10/2018 Về việc khai thuế TNCN 09/10/2018
3713/TCT-TNCN Công văn 3713/TCT-TNCN ngày 01/10/2018 Về việc c/s thuế TNCN đối với thu nhập từ trợ cấp khi thôi công tác Hội Cựu chiến binh 09/10/2018
3681/TCT-TNCN Công văn 3681/TCT-TNCN ngày 28/09/2018 Về việc vướng mắc liên quan đến việc quyết toán thuế thu nhập cá nhân 09/10/2018
3707/TCT-TNCN Công văn 3707/TCT-TNCN ngày 28/09/2018 Về việc vướng mắc liên quan đến hoạt động chuyển nhượng chứng khoán, chuyển nhượng vốn 09/10/2018
3545/TCT-TNCN Công văn 3545/TCT-TNCN ngày 20/09/2018 Về việc xác định thu nhập chịu thuế khi tính thuế TNCN 05/10/2018


Hỗ trợ Online

pháp lý
1) Nguyễn Thanh Trị 0919.930.836
2) Nguyễn Tiến Đạt 0919.600.836
3) Hồ Thị Kim Phước 0909.211.836
4) Phạm Thị Thúy Kiều 0909.92.18.36
5) Nguyễn T Trưng 0909.911.028
6) Hoàng Đức Duy 0901.411.026
kế toán thuế
1) Vòng Tắc Xiền 0909.1818.36
chữ ký số
1) Nguyễn T. N. Thanh 0918.47.47.45
Thuê văn phòng
1) Nguyễn Tiến Đạt 0919.600.836
Đặt in hóa đơn
1) Mai Thi Hoài Diễm 0919941836