Chất lượng - Uy tín - Bảo mật Chất lượng - Uy tín - Bảo mật Chất lượng - Uy tín - Bảo mật Chất lượng - Uy tín - Bảo mật Chất lượng - Uy tín - Bảo mật Chất lượng - Uy tín - Bảo mật
Luôn tạo niềm tin cho Quý doanh nghiệp Luôn tạo niềm tin cho Quý doanh nghiệp Luôn tạo niềm tin cho Quý doanh nghiệp Luôn tạo niềm tin cho Quý doanh nghiệp Luôn tạo niềm tin cho Quý doanh nghiệp Luôn tạo niềm tin cho Quý doanh nghiệp

Ngày 21/08/2018

VĂN BẢN - TTHC

Hiển bài / trang

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tải về
2861/TCT-TNCN Công văn số 2861/TCT-TNCN ngày 23/07/2018 V/v chính sách thuế TNCN đ/v cá nhân chuyển nhượng chứng khoán tại TT số 25/2018/TT-BTC 10/08/2018
2710/TCT-PC Công văn số 2710/TCT-PC Về việc phạt chậm nộp thuế TNCN ban hành ngày 09/07/2018 01/08/2018
2465/TCT-TNCN Công văn số 2465/TCT-TNCN Về việc thuế TNCN đối với thu nhập của cá nhân không cư trú ban hành ngày 20/06/2018 01/08/2018
2249/TCT-TNCN Công văn 2249/TCT-TNCN ngày 06/06/2018 Về việc ủy quyền quyết toán thuế TNCN đối với lao động nước ngoài cư trú tại Việt Nam 15/06/2018
2250/TCT-TNCN Công văn 2250/TCT-TNCN ngày 06/06/2018 Về việc chính sách thuế đối với hoạt động cho thuê tài sản của nhóm cá nhân 15/06/2018
1369/TCT-TNCN Công văn 1369/TCT-TNCN ngày 18/04/2018 Về việc thời điểm chuyển nhượng có hiệu lực và giá tính thuế TNCN từ chuyển nhượng BĐS 18/05/2018
1324/TCT-TNCN Công văn 1324/TCT-TNCN ngày 16/04/2018 Về việc giải đáp thuế TNCN đối với tiền thưởng cho đội tuyển bóng đá U23 VN 08/05/2018
740/TCT-TNCN Công văn 740/TCT-TNCN ngày 06/03/2018 Về việc chính sách thuế TNCN 23/03/2018
667/TCT-TNCN Công văn 667/TCT-TNCN ngày 27/03/2018 Về việc chính sách thuế TNCN và LPTB 20/03/2018
668/TCT-TNCN Công văn 668/TCT-TNCN ngày 27/02/2018 Về việc chính sách thuế TNCN 20/03/2018


Hỗ trợ Online

pháp lý
1) Nguyễn Thanh Trị 0919.930.836
2) Nguyễn Tiến Đạt 0919.600.836
3) Hồ Thị Kim Phước 0909.211.836
4) Phạm Thị Thúy Kiều 0909.92.18.36
5) Nguyễn T Trưng 0909.911.028
6) Hoàng Đức Duy 0901.411.026
kế toán thuế
1) Vòng Tắc Xiền 0909.1818.36
chữ ký số
1) Nguyễn T. N. Thanh 0918.47.47.45
Thuê văn phòng
1) Nguyễn Tiến Đạt 0919.600.836
Đặt in hóa đơn
1) Mai Thi Hoài Diễm 0919941836