Chất lượng - Uy tín - Bảo mật Chất lượng - Uy tín - Bảo mật Chất lượng - Uy tín - Bảo mật Chất lượng - Uy tín - Bảo mật Chất lượng - Uy tín - Bảo mật Chất lượng - Uy tín - Bảo mật
Luôn tạo niềm tin cho Quý doanh nghiệp Luôn tạo niềm tin cho Quý doanh nghiệp Luôn tạo niềm tin cho Quý doanh nghiệp Luôn tạo niềm tin cho Quý doanh nghiệp Luôn tạo niềm tin cho Quý doanh nghiệp Luôn tạo niềm tin cho Quý doanh nghiệp

Ngày 21/08/2018

VĂN BẢN - TTHC

Hiển bài / trang

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tải về
974/TCT-CS Công văn số 974/TCT-CS ngày 20/3/2017 giải đáp chính sách tiền thuê đất 31/03/2017
43/2010/NĐ-CP Nghi Dinh 43/2010/ND-CP 17/08/2015
52/2008/NĐ Nghị Định 52/2008/NĐ-CP ngày 22/04/2008 quy định về quản lý kinh doanh dịch vụ bảo vệ 17/08/2015
QD337/QĐ-BKH Quyết định 337/QĐ-BKH 17/08/2015
PLDN00015 Thông tin cơ bản về đăng ký nhãn hiệu hàng hóa 17/08/2015
PLDN00014 Thông tư số 19/2005/TT-BTM 17/08/2015
PLDN00013 PLDN00013 17/08/2015
PLDN00012 PLDN00012 17/08/2015
PLDN00011 PLDN00011 17/08/2015
PLDN00010 PLDN00010 17/08/2015


Hỗ trợ Online

pháp lý
1) Nguyễn Thanh Trị 0919.930.836
2) Nguyễn Tiến Đạt 0919.600.836
3) Hồ Thị Kim Phước 0909.211.836
4) Phạm Thị Thúy Kiều 0909.92.18.36
5) Nguyễn T Trưng 0909.911.028
6) Hoàng Đức Duy 0901.411.026
kế toán thuế
1) Vòng Tắc Xiền 0909.1818.36
chữ ký số
1) Nguyễn T. N. Thanh 0918.47.47.45
Thuê văn phòng
1) Nguyễn Tiến Đạt 0919.600.836
Đặt in hóa đơn
1) Mai Thi Hoài Diễm 0919941836