Chất lượng - Uy tín - Bảo mật Chất lượng - Uy tín - Bảo mật Chất lượng - Uy tín - Bảo mật Chất lượng - Uy tín - Bảo mật Chất lượng - Uy tín - Bảo mật Chất lượng - Uy tín - Bảo mật
Luôn tạo niềm tin cho Quý doanh nghiệp Luôn tạo niềm tin cho Quý doanh nghiệp Luôn tạo niềm tin cho Quý doanh nghiệp Luôn tạo niềm tin cho Quý doanh nghiệp Luôn tạo niềm tin cho Quý doanh nghiệp Luôn tạo niềm tin cho Quý doanh nghiệp

Ngày 21/08/2018

VĂN BẢN - TTHC

Hiển bài / trang

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tải về
2909/TCT-CS Công văn số 2909/TCT-CS ngày 26/07/2018 V/v xđ sản lượng và giá tính thuế tài nguyên đ/v đá khai thác sản xuất vật liệu xây dựng 10/08/2018
2884/TCT-DNL Công văn số 2884/TCT-DNL ngày 24/07/2018 V/v kê khai, nộp thuế đối với các dự án điện do EVN làm chủ đầu tư ký hợp đồng quản lý, vận hành 10/08/2018
2796/TCT-DNL Công văn số 2796/TCT-DNL V/v CS thuế đối với việc sử dụng chứng từ điện tử cho mục đích kê khai, nộp thuế ban hành ngày 17/07/2018 01/08/2018
2764/TCT-KK Công văn số 2764/TCT-KK Về việc điều chỉnh dữ liệu người nộp thuế ban hành ngày 13/07/2018 01/08/2018
2747/TCT-CS Công văn số 2747/TCT-CS Về việc chính sách thuế đối với hoạt động chuyển nhượng vốn ban hành ngày 12/07/2018 01/08/2018
2512/TCT-CS Công văn số 2512/TCT-CS Về việc chính sách thuế ban hành ngày 22/06/2018 01/08/2018
2514/TCT-CS Công văn số 2514/TCT-CS Về việc chính sách thuế ban hành ngày 22/06/2018 01/08/2018
2474/TCT-KK Công văn số 2474/TCT-KK V/v hệ thống nộp báo cáo thuế qua mạng giữa cơ quan thuế và DN không đồng bộ ban hành ngày 21/06/2018 01/08/2018
2448/TCT-CS Công văn số 2448/TCT-CS Về việc lệ phí trước bạ đối với trường hợp đăng ký lại quyền sử dụng đất ban hành ngày 20/06/2018 01/08/2018
2398/TCT-CS Công văn số 2398/TCT-CS Về việc gia hạn nộp thuế ban hành ngày 18/06/2018 01/08/2018


Hỗ trợ Online

pháp lý
1) Nguyễn Thanh Trị 0919.930.836
2) Nguyễn Tiến Đạt 0919.600.836
3) Hồ Thị Kim Phước 0909.211.836
4) Phạm Thị Thúy Kiều 0909.92.18.36
5) Nguyễn T Trưng 0909.911.028
6) Hoàng Đức Duy 0901.411.026
kế toán thuế
1) Vòng Tắc Xiền 0909.1818.36
chữ ký số
1) Nguyễn T. N. Thanh 0918.47.47.45
Thuê văn phòng
1) Nguyễn Tiến Đạt 0919.600.836
Đặt in hóa đơn
1) Mai Thi Hoài Diễm 0919941836