Chất lượng - Uy tín - Bảo mật Chất lượng - Uy tín - Bảo mật Chất lượng - Uy tín - Bảo mật Chất lượng - Uy tín - Bảo mật Chất lượng - Uy tín - Bảo mật Chất lượng - Uy tín - Bảo mật
Luôn tạo niềm tin cho Quý doanh nghiệp Luôn tạo niềm tin cho Quý doanh nghiệp Luôn tạo niềm tin cho Quý doanh nghiệp Luôn tạo niềm tin cho Quý doanh nghiệp Luôn tạo niềm tin cho Quý doanh nghiệp Luôn tạo niềm tin cho Quý doanh nghiệp

Ngày 18/10/2018

VĂN BẢN - TTHC

Hiển bài / trang

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tải về
3846/TCT-DNL Công văn 3846/TCT-DNL ngày 10/10/2018 Về việc nộp tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước của Công ty Điện lực TNHH BOT Phú Mỹ 3 18/10/2018
3848/TCT-KK Công văn 3848/TCT-KK ngày 10/10/2018 Về việc khai bổ sung hồ sơ khai thuế 18/10/2018
3849/TCT-HTQT Công văn 3849/TCT-HTQT ngày 10/10/2018 Về việc thuế khi chuyển lợi tức từ Singapore về Việt Nam 18/10/2018
3854/TCT-CS Công văn 3854/TCT-CS ngày 10/10/2018 Về việc tiền sử dụng đất đối với trường hợp nhận thừa kế tài sản quyền sử dụng đất 18/10/2018
3790/TCT-DNL Công văn 3790/TCT-DNL ngày Về việc trả lời kiến nghị của các doanh nghiệp liên quan đến việc thực hiện Nghị định số 20/2017/NĐ-CP 15/10/2018
3728/TCT-QLN Công văn 3728/TCT-QLN ngày 02/10/2018 Về việc hướng dẫn hồ sơ xóa nợ 09/10/2018
3721/TCT-CS Công văn 3721/TCT-CS ngày 01/10/2018 Về việc áp dụng phương pháp tính thuế 09/10/2018
3724/TCT-CS Công văn 3724/TCT-CS ngày 01/10/2018 Về việc giải đáp chính sách thu lệ phí trước bạ 09/10/2018
3703/TCT-DNL Công văn 3703/TCT-DNL 28/09/2018 Về việc kê khai, nộp thuế của hoạt động khai thác, cho thuê TSBĐ trong thời gian chờ xử lý 09/10/2018
3709/TCT-QLN Công văn 3709/TCT-QLN ngày 28/09/2018 Về việc cưỡng chế nợ thuế 09/10/2018


Hỗ trợ Online

pháp lý
1) Nguyễn Thanh Trị 0919.930.836
2) Nguyễn Tiến Đạt 0919.600.836
3) Hồ Thị Kim Phước 0909.211.836
4) Phạm Thị Thúy Kiều 0909.92.18.36
5) Nguyễn T Trưng 0909.911.028
6) Hoàng Đức Duy 0901.411.026
kế toán thuế
1) Vòng Tắc Xiền 0909.1818.36
chữ ký số
1) Nguyễn T. N. Thanh 0918.47.47.45
Thuê văn phòng
1) Nguyễn Tiến Đạt 0919.600.836
Đặt in hóa đơn
1) Mai Thi Hoài Diễm 0919941836