Chất lượng - Uy tín - Bảo mật Chất lượng - Uy tín - Bảo mật Chất lượng - Uy tín - Bảo mật Chất lượng - Uy tín - Bảo mật Chất lượng - Uy tín - Bảo mật Chất lượng - Uy tín - Bảo mật
Luôn tạo niềm tin cho Quý doanh nghiệp Luôn tạo niềm tin cho Quý doanh nghiệp Luôn tạo niềm tin cho Quý doanh nghiệp Luôn tạo niềm tin cho Quý doanh nghiệp Luôn tạo niềm tin cho Quý doanh nghiệp Luôn tạo niềm tin cho Quý doanh nghiệp

Ngày 16/02/2019

TP. Hồ Chí Minh thu nội địa tăng hơn 16%

Ngày đăng: 05/10/2018

Theo báo cáo tình hình thu ngân sách nhà nước (NSNN) 8 tháng đầu năm của Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh, tổng thu nội địa trên toàn địa bàn được 176.644 tỷ đồng, đạt 65,72% dự toán năm 2018 và tăng 16,06% (so với cùng kỳ năm 2017). 

thuế tphcm
Cán bộ Thuế TP. Hồ Chí Minh hướng dẫn thực hiện kê khai thuế theo phương thức điện tử. Ảnh Đỗ Doãn

 

Trong đó, thu từ dầu thô được 15.744 tỷ đồng, vượt 25,25% dự toán năm và tăng 43,39%; thu nội địa trừ dầu, trừ xổ số kiến thiết, trừ tiền sử dụng đất (SDĐ), trừ lợi nhuận còn lại được 143.272 tỷ đồng, đạt 61,83% dự toán năm và tăng 16,48%.

Thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh, lũy kế 8 tháng, được 98.079 tỷ đồng, đạt 59,55% dự toán năm và tăng 14,8%, chiếm tỷ trọng 60,96% trên tổng số thu nội địa trừ dầu thô.

Phân tích các nguồn thu, báo cáo cho biết, thu từ khu vực sản xuất kinh doanh đang có sự tăng trưởng đáng kể. Nếu 3 tháng đầu năm số thu từ khu vực này chỉ tăng 9,12% thì 6 tháng đã có tốc độ tăng trên 12% và đến tháng 8/2018 tốc độ tăng đã là 14,8%.

Trong đó, thu từ khu vực doanh nghiệp ngoài quốc doanh tăng 25,84%, đạt 41.685 tỷ đồng. Đây là khu vực có tốc độ tăng cao nhất trong các khu vực kinh tế. Kế đến là thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước tăng 14,33%, đạt 16.285 tỷ đồng và thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tăng 5,36%, đạt 40.109 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, một số khoản thu cũng tăng so với cùng kỳ năm 2017 như: Thu thuế thu nhập cá nhân tăng 21,31%; thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp tăng 70,87%; thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước tăng 3,51%; thu tiền bán thuộc sở hữu nhà nước tăng 18,18%; thuế bảo vệ môi trường tăng 11,12%; thu phí, lệ phí tăng 16,26%; thu khác ngân sách tăng 96,9%…

Ngược lại, một số khoản thu giảm so với cùng kỳ là thu lệ phí trước bạ giảm 3,47%; thu lợi nhuận sau thuế giảm 18,1%...

Được biết, năm nay Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh được Bộ trưởng Bộ Tài chính và UBND TP. Hồ Chí Minh giao dự toán thu NSNN 268.780 tỷ đồng. Trong đó, thu nội địa 256.210 tỷ đồng; thu từ dầu thô 12.570 tỷ đồng.


 
 
Theo Thời báo Tài chính


Hỗ trợ Online

pháp lý
1) Nguyễn Thanh Trị 0919.930.836
2) Nguyễn Tiến Đạt 0919.600.836
3) Hồ Thị Kim Phước 0909.211.836
4) Phạm Thị Thúy Kiều 0909.92.18.36
5) Nguyễn T Trưng 0909.911.028
6) Hoàng Đức Duy 0901.411.026
kế toán thuế
1) Vòng Tắc Xiền 0909.1818.36
chữ ký số
1) Nguyễn T. N. Thanh 0918.47.47.45
Thuê văn phòng
1) Nguyễn Tiến Đạt 0919.600.836
Đặt in hóa đơn
1) Mai Thi Hoài Diễm 0919941836