Chất lượng - Uy tín - Bảo mật Chất lượng - Uy tín - Bảo mật Chất lượng - Uy tín - Bảo mật Chất lượng - Uy tín - Bảo mật Chất lượng - Uy tín - Bảo mật Chất lượng - Uy tín - Bảo mật
Luôn tạo niềm tin cho Quý doanh nghiệp Luôn tạo niềm tin cho Quý doanh nghiệp Luôn tạo niềm tin cho Quý doanh nghiệp Luôn tạo niềm tin cho Quý doanh nghiệp Luôn tạo niềm tin cho Quý doanh nghiệp Luôn tạo niềm tin cho Quý doanh nghiệp

Ngày 18/10/2018

Tin tuyển dụng

Bắc Ninh: Huyện Thuận Thành thu ngân sách ‘vượt đích’

Bắc Ninh: Huyện Thuận Thành thu ngân sách ‘vượt đích’

Ngày đăng: 18/10/2018

Bắc Ninh: Huyện Thuận Thành thu ngân sách ‘vượt đích’

Xem chi tiết

Trí Luật tuyển nhân viên kế toán Thuế

Trí Luật tuyển nhân viên kế toán Thuế

Ngày đăng: 16/10/2018

Trí Luật tuyển nhân viên kế toán Thuế

Xem chi tiết

Trí Luật tuyển dụng nhân viên Học việc Kế toán

Trí Luật tuyển dụng nhân viên Học việc Kế toán

Ngày đăng: 16/10/2018

Trí Luật tuyển dụng nhân viên Học việc Kế toán

Xem chi tiết

Hỗ trợ Online

pháp lý
1) Nguyễn Thanh Trị 0919.930.836
2) Nguyễn Tiến Đạt 0919.600.836
3) Hồ Thị Kim Phước 0909.211.836
4) Phạm Thị Thúy Kiều 0909.92.18.36
5) Nguyễn T Trưng 0909.911.028
6) Hoàng Đức Duy 0901.411.026
kế toán thuế
1) Vòng Tắc Xiền 0909.1818.36
chữ ký số
1) Nguyễn T. N. Thanh 0918.47.47.45
Thuê văn phòng
1) Nguyễn Tiến Đạt 0919.600.836
Đặt in hóa đơn
1) Mai Thi Hoài Diễm 0919941836