Chất lượng - Uy tín - Bảo mật Chất lượng - Uy tín - Bảo mật Chất lượng - Uy tín - Bảo mật Chất lượng - Uy tín - Bảo mật Chất lượng - Uy tín - Bảo mật Chất lượng - Uy tín - Bảo mật
Luôn tạo niềm tin cho Quý doanh nghiệp Luôn tạo niềm tin cho Quý doanh nghiệp Luôn tạo niềm tin cho Quý doanh nghiệp Luôn tạo niềm tin cho Quý doanh nghiệp Luôn tạo niềm tin cho Quý doanh nghiệp Luôn tạo niềm tin cho Quý doanh nghiệp

Ngày 14/11/2018

Tin thông báo

BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI

BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI

Ngày đăng: 20/10/2018

BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI

Xem chi tiết

Thời điểm bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử tại Nghị Định 119/2018/NĐ-CP

Thời điểm bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử tại Nghị Định 119/2018/NĐ-CP

Ngày đăng: 19/10/2018

MỘT SỐ ĐIỂM LƯU Ý TRONG NGHI ĐỊNH 119/2018/NĐ-CP

Xem chi tiết

Đại Lý Thuế Trí Luật mừng sinh nhật lần thứ 14

Đại Lý Thuế Trí Luật mừng sinh nhật lần thứ 14

Ngày đăng: 03/10/2018

Đại Lý Thuế Trí Luật mừng sinh nhật lần thứ 14

Xem chi tiết

Hỗ trợ Online

pháp lý
1) Nguyễn Thanh Trị 0919.930.836
2) Nguyễn Tiến Đạt 0919.600.836
3) Hồ Thị Kim Phước 0909.211.836
4) Phạm Thị Thúy Kiều 0909.92.18.36
5) Nguyễn T Trưng 0909.911.028
6) Hoàng Đức Duy 0901.411.026
kế toán thuế
1) Vòng Tắc Xiền 0909.1818.36
chữ ký số
1) Nguyễn T. N. Thanh 0918.47.47.45
Thuê văn phòng
1) Nguyễn Tiến Đạt 0919.600.836
Đặt in hóa đơn
1) Mai Thi Hoài Diễm 0919941836