Chất lượng - Uy tín - Bảo mật Chất lượng - Uy tín - Bảo mật Chất lượng - Uy tín - Bảo mật Chất lượng - Uy tín - Bảo mật Chất lượng - Uy tín - Bảo mật Chất lượng - Uy tín - Bảo mật
Luôn tạo niềm tin cho Quý doanh nghiệp Luôn tạo niềm tin cho Quý doanh nghiệp Luôn tạo niềm tin cho Quý doanh nghiệp Luôn tạo niềm tin cho Quý doanh nghiệp Luôn tạo niềm tin cho Quý doanh nghiệp Luôn tạo niềm tin cho Quý doanh nghiệp

Ngày 24/01/2019

Tin chuyên ngành

TP. Hồ Chí Minh: Truy thu 4.918 tỷ đồng qua thanh tra, kiểm tra thuế

TP. Hồ Chí Minh: Truy thu 4.918 tỷ đồng qua thanh tra, kiểm tra thuế

Ngày đăng: 23/01/2019

TP. Hồ Chí Minh: Truy thu 4.918 tỷ đồng qua thanh tra, kiểm tra thuế

Xem chi tiết

Hà Nội: Tổ chức 45 hội nghị đối thoại với người nộp thuế

Hà Nội: Tổ chức 45 hội nghị đối thoại với người nộp thuế

Ngày đăng: 23/01/2019

Hà Nội: Tổ chức 45 hội nghị đối thoại với người nộp thuế

Xem chi tiết

Quảng Nam: Chi cục Thuế huyện Đại Lộc thu đạt 141% dự toán

Quảng Nam: Chi cục Thuế huyện Đại Lộc thu đạt 141% dự toán

Ngày đăng: 22/01/2019

Quảng Nam: Chi cục Thuế huyện Đại Lộc thu đạt 141% dự toán

Xem chi tiết

Hỗ trợ Online

pháp lý
1) Nguyễn Thanh Trị 0919.930.836
2) Nguyễn Tiến Đạt 0919.600.836
3) Hồ Thị Kim Phước 0909.211.836
4) Phạm Thị Thúy Kiều 0909.92.18.36
5) Nguyễn T Trưng 0909.911.028
6) Hoàng Đức Duy 0901.411.026
kế toán thuế
1) Vòng Tắc Xiền 0909.1818.36
chữ ký số
1) Nguyễn T. N. Thanh 0918.47.47.45
Thuê văn phòng
1) Nguyễn Tiến Đạt 0919.600.836
Đặt in hóa đơn
1) Mai Thi Hoài Diễm 0919941836