Chất lượng - Uy tín - Bảo mật Chất lượng - Uy tín - Bảo mật Chất lượng - Uy tín - Bảo mật Chất lượng - Uy tín - Bảo mật Chất lượng - Uy tín - Bảo mật Chất lượng - Uy tín - Bảo mật
Luôn tạo niềm tin cho Quý doanh nghiệp Luôn tạo niềm tin cho Quý doanh nghiệp Luôn tạo niềm tin cho Quý doanh nghiệp Luôn tạo niềm tin cho Quý doanh nghiệp Luôn tạo niềm tin cho Quý doanh nghiệp Luôn tạo niềm tin cho Quý doanh nghiệp

Ngày 22/03/2019

Quảng Nam: Chi cục Thuế Đại Lộc 'về đích' trước 2 tháng

Ngày đăng: 06/11/2018

Thông tin từ Cục Thuế Quảng Nam cho biết, tính đến 31/10/2018, thu ngân sách của Chi cục Thuế Đại Lộc được 126,5 tỷ đồng, đạt 102% dự toán phấn đấu. Với kết quả trên, Chi cục Thuế Đại Lộc đã "về đích" trước 2 tháng so với dự toán thu ngân sách năm 2018. 

cục thuế quảng nam
Bộ phận "một cửa" Cục Thuế Quảng Nam. Ảnh: NM.
 

Có 6/10 khoản thu hoàn thành và hoàn thành vượt mức so với dự toán năm, đó là: Thu tiền sử dụng đất đạt 199% dự toán; thu tiền cho thuê đất đạt 122,7%; phí, lệ phí đạt 128,4%; thu cấp quyền khai thác khoáng sản đạt 184,3%; thuế thu nhập cá nhân đạt 118,1%; thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đạt 186,4%.

Có được kết quả trên, do Chi cục Thuế Đại Lộc đã tập trung đẩy mạnh công tác kiểm tra, kiểm soát việc kê khai thuế của các doanh nghiệp, kịp thời phát hiện các trường hợp kê khai không đúng, không đủ để có biện pháp chấn chỉnh, xử lý kịp thời. Qua kiểm tra chấp hành pháp luật thuế tại trụ sở 53 doanh nghiệp, đơn vị đã xử lý truy thu và phạt gần 4 tỷ đồng.

Đáng chú ý, trong năm 2018, Chi cục Thuế Đại Lộc đã tham mưu nhiều giải pháp chống thất thu thuế trên lĩnh vực khai khoáng, quản lý phương tiện vận tải tư nhân; triển khai thực hiện hiệu quả Đề án ủy nhiệm thu thuế qua bưu điện trên địa bàn 18 xã, thị trấn của huyện; đối chiếu rà soát thông tin hộ kinh doanh giữa thực tế và trên ứng dụng TMS phục vụ việc quản lý theo quy trình ủy nhiệm thu qua bưu điện được thuận lợi.

Chi cục Thuế Đại Lộc cũng đã ký kết quy chế phối hợp với các cơ quan chức năng, tổ chức họp bàn chuyên đề về công tác quản lý nợ.

Theo đó, 100% trường hợp nợ thuế đã được chi cục thuế gửi thông báo; tăng cường đôn đốc nợ thuế dưới 30 ngày, ban hành 100% quyết định áp dụng biện pháp cưỡng chế trích tiền từ tài khoản ngân hàng đối với doanh nghiệp có nợ thuế từ 91 - 120 ngày; đối với nợ thuế từ 121 ngày trở lên ban hành quyết định cưỡng chế bằng biện pháp thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng, qua đó đã thu được gần 8 tỷ đồng tiền thuế nợ.

Với sự vào cuộc quyết liệt, tổng số nợ thuế trên địa bàn hiện nay là trên 33 tỷ đồng, trong đó nợ có khả năng thu trên 8 tỷ đồng. Hiện chi cục đang nỗ lực cao cho công tác thu nợ thuế, phấn đấu đến cuối năm giảm tỷ lệ nợ đọng đến mức thấp nhất./.

 
 
 
Theo Thời báo Tài chính


Hỗ trợ Online

pháp lý
1) Nguyễn Thanh Trị 0919.930.836
2) Nguyễn Tiến Đạt 0919.600.836
3) Hồ Thị Kim Phước 0909.211.836
4) Phạm Thị Thúy Kiều 0909.92.18.36
5) Nguyễn T Trưng 0909.911.028
6) Hoàng Đức Duy 0901.411.026
kế toán thuế
1) Vòng Tắc Xiền 0909.1818.36
chữ ký số
1) Nguyễn T. N. Thanh 0918.47.47.45
Thuê văn phòng
1) Nguyễn Tiến Đạt 0919.600.836
Đặt in hóa đơn
1) Mai Thi Hoài Diễm 0919941836