Chất lượng - Uy tín - Bảo mật Chất lượng - Uy tín - Bảo mật Chất lượng - Uy tín - Bảo mật Chất lượng - Uy tín - Bảo mật Chất lượng - Uy tín - Bảo mật Chất lượng - Uy tín - Bảo mật
Luôn tạo niềm tin cho Quý doanh nghiệp Luôn tạo niềm tin cho Quý doanh nghiệp Luôn tạo niềm tin cho Quý doanh nghiệp Luôn tạo niềm tin cho Quý doanh nghiệp Luôn tạo niềm tin cho Quý doanh nghiệp Luôn tạo niềm tin cho Quý doanh nghiệp

Ngày 22/03/2019

Phú Thọ: Tiếp tục công khai 136 doanh nghiệp nợ thuế hơn 217 tỷ đồng

Ngày đăng: 03/01/2019

Cục Thuế tỉnh Phú Thọ vừa công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng danh sách 136 doanh nghiệp nợ tiền thuế (bao gồm cả nợ tiền thuê đất, tiền phạt) tính đến ngày 30/11/2018, với tổng số thuế nợ hơn 217,5 tỷ đồng. 

nợ thuế
Cho đến ngày 30/11/2018, Công ty cổ phần Xi măng Hữu Nghị vẫn nợ hơn 24,5 tỷ đồng tiền thuế của Nhà nước. Ảnh: Hà Linh

 

Đây là đợt thứ 4 trong năm 2018 Cục Thuế Phú Thọ thực hiện công khai danh sách doanh nghiệp nợ thuế.

Một số doanh nghiệp có nợ thuế cao như: Công ty cổ phần Thép Sông Hồng nợ hơn 35,7 tỷ đồng; Công ty cổ phần Xi măng Hữu Nghị nợ hơn 24,5 tỷ đồng; Công ty TNHH Phát triển hạ tầng Cụm công nghiệp Đồng Lạng - TASCO nợ hơn 20,8 tỷ đồng; Công ty cổ phần Thương mại du lịch khách sạn Bãi Bằng nợ hơn 19,4 tỷ đồng; Công ty cổ phần Sông Hồng Thăng Long nợ hơn 12,2 tỷ đồng; Công ty cổ phần Khai khoáng và cơ khí hữu nghị Vĩnh Sinh nợ hơn 9,1 tỷ đồng; Công ty TNHH Thương mại Sơn Ngọc nợ hơn 7,5 tỷ đồng; Công ty cổ phần Eximco Việt Nam nợ hơn 6,5 tỷ đồng; Công ty cổ phần  Xây lắp điện nước Phú Thọ nợ hơn 5,5 tỷ đồng; Công ty cổ phần Xây dựng Sông Hồng 26 nợ hơn 5 tỷ đồng…

Hiện nay, các phòng chức năng và các chi cục thuế trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đang tiếp tục thực hiện đồng bộ các biện pháp thu nợ và cưỡng chế nợ thuế theo Chỉ thị số 04/CT-BTC ngày 15/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Đồng thời, các đơn vị thực hiện quyết liệt các nội dung chỉ đạo của lãnh đạo Cục Thuế tỉnh Phú Thọ tại văn bản số 6411/CT-QLN ngày 16/11/2018 về việc đôn đốc thu hồi nợ thuế những tháng cuối năm 2018.

Đặc biệt, Cục Thuế tỉnh Phú Thọ gắn thi đua khen thưởng của từng cán bộ, từng đơn vị trong cơ quan đối với công tác thu nợ đọng và cưỡng chế nợ thuế.

 
 
 
Theo Thời báo Tài chính


Hỗ trợ Online

pháp lý
1) Nguyễn Thanh Trị 0919.930.836
2) Nguyễn Tiến Đạt 0919.600.836
3) Hồ Thị Kim Phước 0909.211.836
4) Phạm Thị Thúy Kiều 0909.92.18.36
5) Nguyễn T Trưng 0909.911.028
6) Hoàng Đức Duy 0901.411.026
kế toán thuế
1) Vòng Tắc Xiền 0909.1818.36
chữ ký số
1) Nguyễn T. N. Thanh 0918.47.47.45
Thuê văn phòng
1) Nguyễn Tiến Đạt 0919.600.836
Đặt in hóa đơn
1) Mai Thi Hoài Diễm 0919941836