Chất lượng - Uy tín - Bảo mật Chất lượng - Uy tín - Bảo mật Chất lượng - Uy tín - Bảo mật Chất lượng - Uy tín - Bảo mật Chất lượng - Uy tín - Bảo mật Chất lượng - Uy tín - Bảo mật
Luôn tạo niềm tin cho Quý doanh nghiệp Luôn tạo niềm tin cho Quý doanh nghiệp Luôn tạo niềm tin cho Quý doanh nghiệp Luôn tạo niềm tin cho Quý doanh nghiệp Luôn tạo niềm tin cho Quý doanh nghiệp Luôn tạo niềm tin cho Quý doanh nghiệp

Ngày 22/03/2019

Thời điểm bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử tại Nghị Định 119/2018/NĐ-CP

Ngày đăng: 19/10/2018

MỘT SỐ ĐIỂM LƯU Ý TRONG NGHI ĐỊNH 119/2018/NĐ-CP

==>Click tải toàn bộ văn bản
 
1) HIỆU LỰC CÁC NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ HÓA ĐƠN
 
Văn bản Hiệu lực từ Hết hiệu lực Quy định
       
Nghị định 51/2010/NĐ-CP, ngày 14/05/2010 01/01/2011 01/11/2020 Quy định về hóa đơn đặt in, hóa đơn tự in, hóa đơn điện tử
Nghị định 04/2014/NĐ-CP. Ngày 17/01/2014 (Sửa đổi, bổ sung NĐ 51/2010/NĐ-CP) 01/03/2014 01/11/2020 Quy định về hóa đơn đặt in, hóa đơn tự in, hóa đơn điện tử
Nghi định 119/2018/NĐ-CP, ngày 12/09/2018 01/11/2018 Chưa có quy định Quy định về hóa đơn điện tử
 
2) THỜI ĐIỂM BẮT BUỘC SỬ DỤNG HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ
 
Căn cứ khoản 2, khoản 3, Điều 35 trong Nghi định 119/2018/NĐ-CP, ngày 12/09/2018 có quy định:
 
- Từ 01/11/ 2018 -> 31/10/2020, các Nghị định: số 51/2010/NĐ-CP và số 04/2014/NĐ-CP vẫn còn hiệu lực thi hành.
- Kể từ ngày 01/11/2020, các Nghị định: số 51/2010/NĐ-CP và số 04/2014/NĐ-CP hết hiệu lực thi hành.
 
Căn cứ khoản 2, Điều 36 trong Nghi định 119/2018/NĐ-CP, ngày 12/09/2018 có quy định:
 
- Nếu DN đã phát hành hóa đơn đặt in, hóa đơn tự in trước ngày 01/11/2018 thì được tiếp tục sử dụng đến hết 31/10/2020
- Từ ngày 01/11/2018 đến 31/10/2020: nếu DN chưa đáp ứng điều kiện sử dụng hóa đơn điện tử thì tiếp tục được sử dụng hóa đơn đặt in, tự in
 
  • Như vây, Trong giai đoạn chuyển đổi (01/11/2018-> 31/10/2020) DN vẫn được phát hànhsử dụng hóa đơn đặt in, tự in theo Nghị định số 51/2010/NĐ-CP và số 04/2014/NĐ-CP. Thời điểm bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử chính thức là 01/11/2020 và khai tử hóa đơn giấy.
 
3) LỰA CHỌN TỔ CHỨC CUNG CẤP HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ:
   
Căn cứ tại Khoản 1b Điều 34 trong Nghị Định 119 có 1 số điểm lưu ý về tổ chức cung cấp hóa đơn điện tử
 
  + Chỉ được cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử cho người mua căn cứ theo ngày nêu tại thỏa thuận đã ký với Tổng cục Thuế.
 
  + Có trách nhiệm chuyển hóa đơn điện tử đến Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế ngay sau khi nhận được hóa đơn điện tử từ người mua dịch vụ chuyển đến.
 
  + Tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật về viễn thông, Internet và các quy định kỹ thuật, nghiệp vụ do cơ quan có thẩm quyền ban hành.
 
  + Có trách nhiệm thiết lập kênh kết nối chuyển dữ liệu với Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế đảm bảo liên tục, an ninh, an toàn.
 
  + Trường hợp có lỗi của Cổng thông tin điện tử của tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử thì phải thực hiện thông báo ngay cho người mua dịch vụ, cơ quan quản lý thuế để thực hiện theo hướng dẫn của Tổng cục Thuế.
 
Căn cứ tại Khoản 1b Điều 34 trong Nghị Định 119 có 1 số điểm lưu ý về tổ chức cung cấp hóa đơn điện tử
 
- Phải công khai thông báo phương thức hoạt động, chất lượng dịch vụ trên Website giới thiệu dịch vụ của tổ chức.
 
- Cung cấp dịch vụ truyền nhận hóa đơn điện tử và dữ liệu hóa đơn điện tử giữa người mua dịch vụ với cơ quan thuế.
 
- Thực hiện việc gửi, nhận đúng hạn, toàn vẹn hóa đơn điện tử theo thỏa thuận với các bên tham gia giao dịch.
 
- Lưu giữ kết quả của các lần truyền, nhận hóa đơn điện tử.
 
- Thông báo cho người mua dịch vụ và cơ quan thuế trước 30 ngày kể từ ngày tạm ngừng kinh doanh, dừng hệ thống để bảo trì và biện pháp xử lý để bảo đảm quyền lợi của người mua dịch vụ.
 
- Chịu trách nhiệm về việc hóa đơn điện tử của người mua dịch vụ đến cơ quan thuế không đúng thời hạn theo quy định trong trường hợp người mua dịch vụ lập hóa đơn điện tử đúng thời hạn quy định.
 
- Bảo đảm giữ bí mật về dữ liệu các thông tin về hóa đơn điện tử của khách hàng.
 
4) MỘT SỐ LƯU Ý KHÁC KHI SỬ DỤNG HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ 
 
- Căn cứ khoản 1 Điều 4 trong Nghi định 119/2018/NĐ-CP, ngày 12/09/2018 có quy định: Khi sử dụng hóa đơn điện tử thì không phân biệt giá trị từng lần bán hàng háo địch vụ (Hiện hành giá trị từ 200.000 đ trơ lên phải lập hóa đơn)
 
- Hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế (có thể hiểu đơn giản gần giống hình thức mua hóa đơn đặt in của cơ quan thuế như hiện hành)
 
- Hóa đơn điện tử không có mã xác thực (có thể hiểu  đơn giản gần giống hình thức đặt in hóa đơn tại nhà in như hiện hành)
 
- Cần có hệ thông lưu trữ, backup dữ liệu để đảm bảo an toàn và bảo mật thông tin cho hóa đơn, đặc biệt là hóa đơn điện tử đầu vào (theo luật kế toán lưu trữ 10 năm)

==>Click tải toàn bộ văn bản

PHÒNG HỖ TRỢ TUYÊN TRUYỀN BIÊN SOẠN
ĐẠI LÝ THUẾ TRÍ LUẬT
 

Hỗ trợ Online

pháp lý
1) Nguyễn Thanh Trị 0919.930.836
2) Nguyễn Tiến Đạt 0919.600.836
3) Hồ Thị Kim Phước 0909.211.836
4) Phạm Thị Thúy Kiều 0909.92.18.36
5) Nguyễn T Trưng 0909.911.028
6) Hoàng Đức Duy 0901.411.026
kế toán thuế
1) Vòng Tắc Xiền 0909.1818.36
chữ ký số
1) Nguyễn T. N. Thanh 0918.47.47.45
Thuê văn phòng
1) Nguyễn Tiến Đạt 0919.600.836
Đặt in hóa đơn
1) Mai Thi Hoài Diễm 0919941836