Chất lượng - Uy tín - Bảo mật Chất lượng - Uy tín - Bảo mật Chất lượng - Uy tín - Bảo mật Chất lượng - Uy tín - Bảo mật Chất lượng - Uy tín - Bảo mật Chất lượng - Uy tín - Bảo mật
Luôn tạo niềm tin cho Quý doanh nghiệp Luôn tạo niềm tin cho Quý doanh nghiệp Luôn tạo niềm tin cho Quý doanh nghiệp Luôn tạo niềm tin cho Quý doanh nghiệp Luôn tạo niềm tin cho Quý doanh nghiệp Luôn tạo niềm tin cho Quý doanh nghiệp

Ngày 16/02/2019

Lâm Đồng: Hoàn tất công tác chuẩn bị, sẵn sàng hợp nhất các chi cục thuế

Ngày đăng: 04/12/2018

Trao đổi với phóng viên TBTCVN trước ngày công bố quyết định hợp nhất các chi cục thuế huyện thành các chi cục thuế khu vực, ông Nguyễn Trọng Thoan - Cục trưởng Cục Thuế Lâm Đồng cho biết, mọi công tác chuẩn bị đã hoàn tất, chỉ chờ Bộ Tài chính công bố quyết định là sẽ triển khai ngay. 

cục thuế lâm đồng
Hỗ trợ người nộp thuế tại bộ phận “một cửa” Cục Thuế Lâm Đồng. Ảnh: NM.

PV: Được biết ngày 16/11 tới đây, Bộ Tài chính sẽ công bố quyết định hợp nhất các chi cục thuế quận, huyện, thị xã, thành phố thành chi cục thuế khu vực thuộc Cục Thuế Lâm Đồng. Xin ông cho biết công tác chuẩn bị về tổ chức, về nhân sự đã được thực hiện như thế nào?

- Ông Nguyễn Trọng Thoan: Thực hiện Quyết định số 520/QĐ-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính phê duyệt Kế hoạch sắp xếp, hợp nhất chi cục thuế quận, huyện, thị xã, thành phố thành chi cục thuế khu vực thuộc cục thuế tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Chỉ thị số 01/CT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc triển khai kế hoạch trên; Quyết định số 1964/QĐ-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc hợp nhất chi cục thuế trực thuộc Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng, chúng tôi đã hoàn tất công tác chuẩn bị để triển khai thực hiện theo chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế.

Theo đó, Cục Thuế Lâm Đồng đã sắp xếp tổ chức bộ máy, dự kiến nhân sự các chức danh lãnh đạo chi cục thuế và các đội thuế đối với các chi cục thuế khu vực thành lập trong năm 2018 theo đúng quy định.

Việc triển khai lựa chọn nhân sự đảm bảo công khai, minh bạch, trên cơ sở căn cứ vào điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định và năng lực, phẩm chất của công chức, khả năng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ở vị trí công tác mới. Đồng thời, trong quá trình triển khai thực hiện chúng tôi thường xuyên báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của Vụ Tổ chức cán bộ Tổng cục Thuế.

 
 
Chúng tôi đã hoàn tất công tác chuẩn bị để triển khai thực hiện theo chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế...

ông nguyễn trọng thoan

Ông Nguyễn Trọng Thoan

 

Căn cứ vào các tiêu chí lựa chọn nhân sự, tập thể lãnh đạo cục thuế đã dự kiến phương án nhân sự các đồng chí lãnh đạo chi cục thuế khu vực, đưa ra bàn bạc tại hội nghị tập thể lãnh đạo và cấp ủy cục thuế.

Sau khi thống nhất phương án nhân sự, lãnh đạo cục thuế đặc biệt lưu ý đối với các trường hợp hiện đang giữ chức vụ chi cục trưởng, nhưng dự kiến không bổ nhiệm lại chức vụ cũ, mà bố trí làm cấp phó tại chi cục thuế khu vực.

Lãnh đạo, cấp ủy cũng đã tổ chức gặp gỡ, trao đổi với các đồng chí này. Thông qua trao đổi, làm công tác tư tưởng, tất cả các đồng chí dự kiến không bổ nhiệm lại chức vụ cũ đều thống nhất cao với chủ trương về công tác tổ chức cán bộ của ngành.

Trên cơ sở phương án nhân sự đã được thống nhất, cục thuế ban hành các quyết định điều động, bổ nhiệm lãnh đạo các chi cục thuế khu vực.

Đối với lãnh đạo các đội thuế, cục thuế đề nghị tập thể lãnh đạo các chi cục thuế khu vực bàn bạc, xây dựng phương án báo cáo cục thuế. Trên cơ sở phương án của các chi cục, Phòng Tổ chức cán bộ của cục đã rà soát, báo cáo lãnh đạo cục thuế xem xét, tổ chức hội nghị tập thể lãnh đạo và cấp ủy, cũng như xem xét cụ thể từng trường hợp.

Ưu tiên bố trí các đồng chí hiện đang giữ chức vụ, đang công tác hiện tại ở đơn vị cũ, đáp ứng đủ điều kiện tiêu chuẩn theo quy định. Đối với các đồng chí không tiếp tục bổ nhiệm, thì cho thôi giữ chức vụ hoặc xem xét xử lý theo quy định đối với những trường hợp có nguyện vọng xin nghỉ hưu trước tuổi, xin chuyển công tác...

* PV: Tại Quyết định 520, Bộ trưởng Bộ Tài chính yêu cầu, các đơn vị phải làm tốt công tác tuyên truyền để cán bộ, công chức hiểu và triển khai thực hiện, tránh có sự xáo trộn về tâm lý, ảnh hưởng đến hoạt động chuyên môn. Xin ông cho biết công tác này được triển khai như thế nào?

- Ông Nguyễn Trọng Thoan: Cục Thuế Lâm Đồng đã xây dựng Kế hoạch số 2471/KH-CT triển khai thực hiện nghị quyết và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn.

Bố trí công chức đúng người, đúng việc

Theo lãnh đạo Cục Thuế Lâm Đồng, công tác nhân sự các chi cục thuế khu vực đã được Cục Thuế Lâm Đồng triển khai thực hiện theo đúng quy định, phù hợp với tình hình thực tế; bố trí công chức đúng người, đúng việc, tiết kiệm, hợp lý, phù hợp với năng lực, phẩm chất, đảm bảo nâng cao tính chuyên nghiệp, chuyên sâu và hiệu quả công tác; gắn kết chặt chẽ với quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá, sắp xếp, bố trí, sử dụng công chức; tạo môi trường, điều kiện cho công chức phát huy năng lực, sở trường, chuyên môn, rèn luyện, tích lũy kinh nghiệm thực tiễn. 

Theo đó, cục thuế đã tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt nghiêm túc, sâu sắc nội dung nghị quyết của Trung ương, Bộ Tài chính, Kế hoạch của Tỉnh ủy, Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế, giúp cho công chức, người lao động nhận thức rõ thực trạng tổ chức, bộ máy hiện nay của hệ thống chính trị; nắm vững quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ trong nghị quyết, kế hoạch, quyết định để triển khai, tổ chức thực hiện có hiệu quả.

Chúng tôi cũng gắn việc sắp xếp tổ chức bộ máy các chi cục thuế trên cơ sở đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, thực hiện có hiệu quả mô hình cơ chế “một cửa” theo hướng dân chủ, công khai, minh bạch, chuyên nghiệp; thực hiện có hiệu quả các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo đúng quy định của pháp luật; không gây xáo trộn lớn đối với tổ chức bộ máy; đảm bảo sự phối hợp với chính quyền địa phương trong công việc triển khai thực hiện nhiệm vụ thu NSNN trên địa bàn, đảm bảo ổn định trong mọi hoạt động, không gây ảnh hưởng đến nhiệm vụ chính trị được giao.

PV: Công tác thu ngân sách đang ở chặng nước rút, liệu việc hợp nhất các chi cục thuế thành chi cục thuế khu vực thời điểm này có ảnh hưởng gì đến nhiệm vụ thu ngân sách hay không, thưa ông?

- Ông Nguyễn Trọng Thoan: Việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước, đã được cục thuế tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt nghiêm túc, sâu sắc đến từng đảng viên, công chức.

Việc triển khai thực hiện hợp nhất chi cục thuế trực thuộc Cục Thuế Lâm Đồng đảm bảo dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch, công bằng; bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Việc tổ chức hợp nhất kết hợp hài hòa giữa kế thừa, ổn định với đổi mới, phát triển; gắn đổi mới tổ chức bộ máy với đổi mới phương thức lãnh đạo, tinh giản biên chế; cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, đào tạo, bồi dưỡng toàn diện và sử dụng có hiệu quả đội ngũ công chức hiện có; thu hút người có đức, có tài và có chính sách phù hợp đối với những công chức bị tác động trực tiếp trong quá trình sắp xếp...

Trên cơ sở những công việc đã triển khai, việc hợp nhất các chi cục thuế huyện thành chi cục thuế khu vực trực thuộc Cục Thuế Lâm Đồng không gây ảnh hưởng đến tâm lý công chức, người lao động, cũng như nhiệm vụ thu NSNN. Chúng tôi sẽ quyết tâm phấn đấu hoàn thành vượt mức nhiệm vụ thu NSNN năm 2018 được giao trên địa bàn./.

* PV: Xin cảm ơn ông!

 
 
 
Theo Thời báo Tài chính


Hỗ trợ Online

pháp lý
1) Nguyễn Thanh Trị 0919.930.836
2) Nguyễn Tiến Đạt 0919.600.836
3) Hồ Thị Kim Phước 0909.211.836
4) Phạm Thị Thúy Kiều 0909.92.18.36
5) Nguyễn T Trưng 0909.911.028
6) Hoàng Đức Duy 0901.411.026
kế toán thuế
1) Vòng Tắc Xiền 0909.1818.36
chữ ký số
1) Nguyễn T. N. Thanh 0918.47.47.45
Thuê văn phòng
1) Nguyễn Tiến Đạt 0919.600.836
Đặt in hóa đơn
1) Mai Thi Hoài Diễm 0919941836