Chất lượng - Uy tín - Bảo mật Chất lượng - Uy tín - Bảo mật Chất lượng - Uy tín - Bảo mật Chất lượng - Uy tín - Bảo mật Chất lượng - Uy tín - Bảo mật Chất lượng - Uy tín - Bảo mật
Luôn tạo niềm tin cho Quý doanh nghiệp Luôn tạo niềm tin cho Quý doanh nghiệp Luôn tạo niềm tin cho Quý doanh nghiệp Luôn tạo niềm tin cho Quý doanh nghiệp Luôn tạo niềm tin cho Quý doanh nghiệp Luôn tạo niềm tin cho Quý doanh nghiệp

Ngày 16/02/2019

Hà Nội công khai 96 đơn vị nợ thuế tháng 1/2019

Ngày đăng: 11/02/2019

Đứng đầu danh sách công khai nợ lần này là Công ty CP Viptour - Togi (MST: 0103706929) với số nợ tiền thuê đất tính đến ngày 31/11/2018 là hơn 157,6 tỷ đồng. Có 8 doanh nghiệp nợ tiền thuê đất lớn với số tiền hơn 209,8 tỷ đồng.

cục thuế hà nội
Cục Thuế Hà Nội tiếp nhận hồ sơ quyết toán thuế năm 2017 của người nộp thuế. Ảnh: NM.

 

Ngay từ đầu năm 2019, Cục Thuế Hà Nội tiếp tục triển khai quyết liệt các giải pháp trong công tác thu hồi nợ thuế. Theo đó, Cục Thuế Hà Nội đã công khai đợt tháng 1/2019 danh sách 96 đơn vị nợ thuế, phí và tiền thuê đất, với tổng số tiền nợ hơn 244,3 tỷ đồng.

Trong đó có 8 doanh nghiệp nợ hơn 209,8 tỷ đồng tiền thuê đất (số nợ tính đến thời điểm 30/11/2018) và 88 doanh nghiệp nợ thuế, phí với số tiền hơn 34,4 tỷ đồng (số nợ tính đến thời điểm 30/11/2018).

Đứng đầu danh sách công khai nợ lần này là Công ty CP Viptour - Togi (MST: 0103706929) với số nợ tiền thuê đất tính đến ngày 31/11/2018 là hơn 157,6 tỷ đồng.

Việc công khai danh sách doanh nghiệp nợ thuế, phí, tiền thuê đất được Cục Thuế Hà Nội thực hiện định kỳ hàng tháng. Thông qua các cơ quan thông tấn, báo chí, các doanh nghiệp nợ thuế lớn kéo dài, doanh nghiệp chây ỳ nghĩa vụ thuế đều được công khai theo quy định.

Báo cáo cho thấy, trong năm 2018, Cục Thuế Hà Nội đã thực hiện công khai thông tin 1.864 đơn vị nợ tiền thuế, phí, các khoản thu liên quan đến đất, với tổng số tiền nợ đã đăng công khai là gần 6.600 tỷ đồng. Kết quả sau công khai, đã có 846 doanh nghiệp và dự án nộp hơn 847,4 tỷ đồng vào ngân sách nhà nước.

Với nỗ lực trên, trong năm 2018, công tác quản lý nợ thuế tiếp tục là điểm sáng. Tổng số tiền thu hồi nợ mà cục thuế đã thực hiện trong năm 2018 là 12.100 tỷ đồng. Tổng số nợ trên dưới 90 ngày đến thời điểm 31/12/2018 ước tính giảm khoảng 15,8% so với thời điểm 31/12/2017./.


 
 
Theo Thời báo Tài chính


Hỗ trợ Online

pháp lý
1) Nguyễn Thanh Trị 0919.930.836
2) Nguyễn Tiến Đạt 0919.600.836
3) Hồ Thị Kim Phước 0909.211.836
4) Phạm Thị Thúy Kiều 0909.92.18.36
5) Nguyễn T Trưng 0909.911.028
6) Hoàng Đức Duy 0901.411.026
kế toán thuế
1) Vòng Tắc Xiền 0909.1818.36
chữ ký số
1) Nguyễn T. N. Thanh 0918.47.47.45
Thuê văn phòng
1) Nguyễn Tiến Đạt 0919.600.836
Đặt in hóa đơn
1) Mai Thi Hoài Diễm 0919941836