Chất lượng - Uy tín - Bảo mật Chất lượng - Uy tín - Bảo mật Chất lượng - Uy tín - Bảo mật Chất lượng - Uy tín - Bảo mật Chất lượng - Uy tín - Bảo mật Chất lượng - Uy tín - Bảo mật
Luôn tạo niềm tin cho Quý doanh nghiệp Luôn tạo niềm tin cho Quý doanh nghiệp Luôn tạo niềm tin cho Quý doanh nghiệp Luôn tạo niềm tin cho Quý doanh nghiệp Luôn tạo niềm tin cho Quý doanh nghiệp Luôn tạo niềm tin cho Quý doanh nghiệp

Ngày 22/03/2019

Cục Thuế Hòa Bình phấn đấu thu hơn 3.000 tỷ đồng

Ngày đăng: 07/11/2018

Cục trưởng Cục Thuế Hòa Bình Bùi Anh Tấn vừa giao chỉ tiêu thi đua tới các cơ quan thuế trên địa bàn tỉnh Hòa Bình, với khẩu hiệu “tập trung cao độ, chỉ đạo quyết liệt, đoàn kết, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ thu ngân sách năm 2018". 

hòa bình
Cục Thuế Hòa Bình tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế. Ảnh: K.H

Cụ thể, Cục trưởng Bùi Anh Tấn giao chỉ tiêu cho 11 chi cục thuế cùng 3 phòng thu thuộc Văn phòng cục quyết tâm phấn đấu và hoàn thành vượt mức số thu ngân sách nhà nước quý IV và cả năm 2018, với số tiền thuế thu vào ngân sách nhà nước hơn 3.010 tỷ đồng (đã được điều chỉnh giảm dự toán theo phiếu trình ngày 25/10/2018 của Cục trưởng Cục Thuế Hòa Bình). Trong đó, Phòng Kiểm tra thuế của Cục Thuế Hòa Bình sẽ đảm nhiệm thu hơn 1.935 tỷ đồng.

Cục trưởng Cục Thuế Hòa Bình cũng giao chỉ tiêu thi đua đối với các nội dung khác tới từng đơn vị, bao gồm: phấn đấu đạt tỷ lệ giữa số tờ khai đã nộp/tổng số tờ khai phải nộp đạt từ 99% trở lên; tỷ lệ giữa số tờ khai đúng hạn/tổng số tờ khai đã nộp đạt từ 97% trở lên;

Toàn đơn vị phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu thu nợ thuế quý IV (gồm cả tổng số nợ; nợ đến 90 ngày và trên 90 ngày) theo biểu giao chi tiêu thu nợ thuế đến 31/12/2018; hoàn thành chỉ tiêu thu nợ thuế năm 2018 với tổng số tiền nợ thuế tại điểm 21/12/2018 đạt dưới 5% so với tổng số thực thu ngân sách nhà nước năm 2018./.

 
 
 
Theo Thời báo Tài chính


Hỗ trợ Online

pháp lý
1) Nguyễn Thanh Trị 0919.930.836
2) Nguyễn Tiến Đạt 0919.600.836
3) Hồ Thị Kim Phước 0909.211.836
4) Phạm Thị Thúy Kiều 0909.92.18.36
5) Nguyễn T Trưng 0909.911.028
6) Hoàng Đức Duy 0901.411.026
kế toán thuế
1) Vòng Tắc Xiền 0909.1818.36
chữ ký số
1) Nguyễn T. N. Thanh 0918.47.47.45
Thuê văn phòng
1) Nguyễn Tiến Đạt 0919.600.836
Đặt in hóa đơn
1) Mai Thi Hoài Diễm 0919941836