Chất lượng - Uy tín - Bảo mật Chất lượng - Uy tín - Bảo mật Chất lượng - Uy tín - Bảo mật Chất lượng - Uy tín - Bảo mật Chất lượng - Uy tín - Bảo mật Chất lượng - Uy tín - Bảo mật
Luôn tạo niềm tin cho Quý doanh nghiệp Luôn tạo niềm tin cho Quý doanh nghiệp Luôn tạo niềm tin cho Quý doanh nghiệp Luôn tạo niềm tin cho Quý doanh nghiệp Luôn tạo niềm tin cho Quý doanh nghiệp Luôn tạo niềm tin cho Quý doanh nghiệp

Ngày 22/03/2019

Cục Thuế Hà Nội: Tháo gỡ khó khăn để doanh nghiệp phát triển, tạo nguồn thu ổn định

Ngày đăng: 05/03/2019

Cùng với việc quản lý chặt chẽ nguồn thu, chống thất thu ngân sách nhà nước (NSNN), Cục Thuế Hà Nội sẽ tiếp tục đẩy mạnh việc hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, cải cách hành chính để doanh nghiệp duy trì, ổn định, mở rộng và phát triển sản xuất kinh doanh, nuôi dưỡng và tạo nguồn thu bền vững. 

Cán bộ Cục Thuế Hà Nội hỗ trợ người nộp thuế thực hiện quyết toán thuế. Ảnh: N.M
Cán bộ Cục Thuế Hà Nội hỗ trợ người nộp thuế thực hiện quyết toán thuế. Ảnh: N.M

 

Đây là một trong những giải pháp trọng yếu mà Cục Thuế Hà Nội sẽ triển khai trong năm 2019.

Áp lực ngày càng lớn

Chia sẻ về áp lực trong việc thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách năm 2019, ông Nguyễn Thế Mạnh - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, kiêm Cục trưởng Cục Thuế Hà Nội cho biết, năm 2015 dự toán cấp trên giao cho Cục Thuế Hà Nội là 129.000 tỷ đồng, đến năm 2019 đã tăng lên gần 250.000 tỷ đồng. “Đây là nhiệm vụ hết sức nặng nề, tuy nhiên, với kết quả đã đạt được của năm 2018, chúng tôi sẽ quyết tâm hoàn thành dự toán được giao. Cục thuế đã có những giải pháp, đã giao chỉ tiêu rất cụ thể cho từng chi cục thuế, từng phòng, từng cán bộ, trên cơ sở đó các đơn vị có giải pháp triển khai ngay từ những ngày đầu năm 2019” - ông Mạnh cho biết.

Đại diện Cục Thuế Hà Nội cho biết, giải pháp đã và đang triển khai là xây dựng kịch bản thu cho từng tháng, từng quý; căn cứ vào chỉ tiêu của từng lĩnh vực để giám sát, đôn đốc thu kịp thời. “Cũng giống như năm 2018, để phấn đấu hoàn thành dự toán năm 2019, chúng tôi đã xây dựng những kịch bản thu ngân sách từng tháng, từng quý, trên cơ sở đó triển khai thực hiện theo các chỉ tiêu đã được giao về các mảng quản lý thuế, từ khâu kê khai, quản lý nợ, thanh tra kiểm tra…” - ông Mạnh nói.

Cùng với việc thực hiện đồng bộ các giải pháp quản lý thu, quy trình quản lý, giải pháp công tác của ngành, đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời các khoản thu vào NSNN, Cục Thuế Hà Nội cũng thực hiện tốt công tác tuyên truyền, hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho người nộp thuế. Công tác cải cách hành chính, hiện đại hóa ngành thuế và ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong công tác quản lý thuế tiếp tục được đẩy mạnh, hỗ trợ người dân và doanh nghiệp.

“Để hoàn thành nhiệm vụ được giao, Cục Thuế Hà Nội đã đề ra 2 khâu đột phá. Đó là nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý thuế, lấy trọng tâm là nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và kỷ cương, kỷ luật, đạo đức thi hành công vụ. Bên cạnh đó là đẩy mạnh cải cách hành chính thuế, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong tất cả các mặt công tác quản lý thuế, mục tiêu hướng tới phục vụ tốt nhất cho doanh nghiệp, người nộp thuế” - ông Mạnh cho biết.

Cải cách thủ tục hành chính là khâu đột phá

Một trong những giải pháp được cho là nổi bật, quan trọng trong việc thực hiện nhiệm vụ năm 2019 là tiếp tục đẩy mạnh việc hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, cải cách hành chính để người nộp thuế duy trì, ổn định, mở rộng và phát triển sản xuất kinh doanh, nuôi dưỡng và tạo nguồn thu bền vững cho NSNN. Để làm được điều này, lãnh đạo Cục Thuế Hà Nội cho biết, sẽ thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế ở tất cả các khâu, các bộ phận và các lĩnh vực dưới nhiều hình thức đa dạng, phong phú; tạo dựng môi trường khởi nghiệp thuận lợi để phát triển, tăng số lượng doanh nghiệp thành lập mới, khuyến khích các hộ kinh doanh lớn chuyển đổi lên doanh nghiệp.

Với những doanh nghiệp thưc hiện tốt chính sách, pháp luật thuế, cục thuế sẽ kịp thời khen thưởng, tuyên dương và tôn vinh. Còn với những đơn vị cố tình chây ỳ nghĩa vụ thuế, cơ quan thuế sẽ tiếp tục công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên website của cơ quan thuế, đảm bảo tính minh bạch, công bằng và đúng quy định hiện hành.

Không chỉ tuyên truyền, hỗ trợ và động viên kịp thời, lãnh đạo Cục Thuế Hà Nội cho biết sẽ thường xuyên phối hợp với các cấp, các ngành tham mưu, đề xuất, kiến nghị các cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung những chính sách, giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho người nộp thuế, đặc biệt trong việc cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính và thực hiện các chính sách pháp luật. 

“Chúng tôi xác định cải cách thủ tục hành chính là nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá; lấy sự hài lòng của người nộp thuế là mục tiêu chính để cải cách thủ tục hành chính. Do đó, cục thuế sẽ thường xuyên rà soát, đánh giá lại toàn bộ các thủ tục hành chính thuế, các bước công việc trong các quy trình quản lý thuế để tiếp tục tham mưu, đề xuất, kiến nghị cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính theo hướng minh bạch, thông thoáng, phù hợp với xu thế hội nhập ngày càng sâu rộng, tạo thuận lợi tối đa, giảm thời gian, chi phí tuân thủ pháp luật thuế cho người nộp thuế” - ông Mạnh nói.

Cùng với việc rà soát để cắt giảm thủ tục hành chính, Cục Thuế Hà Nội sẽ triển khai tốt các đề án cải cách hành chính của Tổng cục Thuế và của TP. Hà Nội. Ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin để cung cấp dịch vụ công trực tuyến trong quản lý thuế đạt cấp độ 3, 4 như  kê khai, nộp thuế điện tử, hoàn thuế điện tử, biên lai điện tử, hóa đơn điện tử, lệ phí trước bạ điện tử...

 


Hỗ trợ Online

pháp lý
1) Nguyễn Thanh Trị 0919.930.836
2) Nguyễn Tiến Đạt 0919.600.836
3) Hồ Thị Kim Phước 0909.211.836
4) Phạm Thị Thúy Kiều 0909.92.18.36
5) Nguyễn T Trưng 0909.911.028
6) Hoàng Đức Duy 0901.411.026
kế toán thuế
1) Vòng Tắc Xiền 0909.1818.36
chữ ký số
1) Nguyễn T. N. Thanh 0918.47.47.45
Thuê văn phòng
1) Nguyễn Tiến Đạt 0919.600.836
Đặt in hóa đơn
1) Mai Thi Hoài Diễm 0919941836