Chất lượng - Uy tín - Bảo mật Chất lượng - Uy tín - Bảo mật Chất lượng - Uy tín - Bảo mật Chất lượng - Uy tín - Bảo mật Chất lượng - Uy tín - Bảo mật Chất lượng - Uy tín - Bảo mật
Luôn tạo niềm tin cho Quý doanh nghiệp Luôn tạo niềm tin cho Quý doanh nghiệp Luôn tạo niềm tin cho Quý doanh nghiệp Luôn tạo niềm tin cho Quý doanh nghiệp Luôn tạo niềm tin cho Quý doanh nghiệp Luôn tạo niềm tin cho Quý doanh nghiệp

Ngày 22/03/2019

Cục Thuế Đà Nẵng thu hồi thêm 176,8 tỷ đồng tiền nợ thuế

Ngày đăng: 09/01/2019

Nhờ thực hiện đồng bộ các biện pháp đôn đốc, cưỡng chế thu hồi nợ thuế, trong tháng 11/2018, Cục Thuế Đà Nẵng đã thu hồi được 176,8 tỷ đồng tiền nợ thuế. Trong đó, thu bằng biện pháp đôn đốc, cưỡng chế được trên 164 tỷ đồng; đã xử lý bằng biện pháp điều chỉnh trên 12,8 tỷ đồng. 

cục thuế đà nẵng
Cục Thuế Đà Nẵng thường xuyên họp đánh giá tình hình thu nợ, từ đó đề ra giải pháp thu nợ đạt hiệu quả cao nhất.

 

Ông Hồ Văn Hiệp – Trưởng phòng Quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế, Cục Thuế Đà Nẵng cho biết, đơn vị đã tổ chức triển khai kịp thời, thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế trong việc tổ chức thu nợ thuế trên địa bàn quản lý.

Cục Thuế Đà Nẵng đã họp, xây dựng các phương án thu nợ và đề ra mục tiêu đến 31/12 thu đạt trên 382 tỷ đồng tiền nợ thuế. Nhờ thực hiện quyết liệt các biện pháp thu nợ, trong tháng 11/2018, Cục Thuế Đà Nẵng đã thu được trên 176,8 tỷ đồng, đạt 46,27% kế hoạch đề ra. Trong đó, bộ phận quản lý nợ tại văn phòng cục thuế thu đạt 60,50%; khối các chi cục thuế thu đạt 36,12%.

Một số đơn vị thu đạt tỷ lệ cao là Chi cục Thuế quận Ngũ Hành Sơn thu đạt 74,48%; Chi cục Thuế quận Sơn Trà thu đạt 62,17%...

Ngoài ra, Cục Thuế Đà Nẵng cũng đã mời 60,68% số các DN còn nợ thuế đến làm việc về tình hình nợ thuế của DN nhằm đưa ra giải pháp cụ thể xử lý các khoản nợ thuế, phấn đấu đến 31/12/2018 đưa tỷ lệ nợ giảm xuống dưới 5% trên tổng thu ngân sách theo quy định của Tổng cục Thuế./.

 
 
 
Theo Thời báo Tài chính


Hỗ trợ Online

pháp lý
1) Nguyễn Thanh Trị 0919.930.836
2) Nguyễn Tiến Đạt 0919.600.836
3) Hồ Thị Kim Phước 0909.211.836
4) Phạm Thị Thúy Kiều 0909.92.18.36
5) Nguyễn T Trưng 0909.911.028
6) Hoàng Đức Duy 0901.411.026
kế toán thuế
1) Vòng Tắc Xiền 0909.1818.36
chữ ký số
1) Nguyễn T. N. Thanh 0918.47.47.45
Thuê văn phòng
1) Nguyễn Tiến Đạt 0919.600.836
Đặt in hóa đơn
1) Mai Thi Hoài Diễm 0919941836