Chất lượng - Uy tín - Bảo mật Chất lượng - Uy tín - Bảo mật Chất lượng - Uy tín - Bảo mật Chất lượng - Uy tín - Bảo mật Chất lượng - Uy tín - Bảo mật Chất lượng - Uy tín - Bảo mật
Luôn tạo niềm tin cho Quý doanh nghiệp Luôn tạo niềm tin cho Quý doanh nghiệp Luôn tạo niềm tin cho Quý doanh nghiệp Luôn tạo niềm tin cho Quý doanh nghiệp Luôn tạo niềm tin cho Quý doanh nghiệp Luôn tạo niềm tin cho Quý doanh nghiệp

Ngày 16/02/2019

Cục Thuế Đà Nẵng rốt ráo thu hồi nợ thuế

Ngày đăng: 03/12/2018

Nhờ tăng cường thực hiện các biện pháp thu hồi nợ thuế, đến tháng 10/2018, Cục Thuế TP. Đà Nẵng thu được 750,8 tỷ đồng, đạt 94,5% số thuế nợ có khả năng thu năm 2017 chuyển sang. Trong đó, thu bằng biện pháp quản lý nợ được 677,7 tỷ đồng; thu bằng biện pháp cưỡng chế được 73,1 tỷ đồng. 

Nợ có khả năng thu vẫn cao

Trao đổi với phóng viên về kết quả công tác thu ngân sách và tình hình nợ thuế, ông Lưu Đức Sáu - Phó Cục trưởng Cục Thuế TP. Đà Nẵng cho biết, tính đến 31/10/2018, tổng thu ngân sách đơn vị thực hiện đạt 19.254 tỷ đồng, bằng 85% dự toán pháp lệnh.

Tính đến tháng 10/2018, tổng số tiền nợ thuế đơn vị quản lý là 1.507 tỷ đồng, tăng 3,55% so với nợ tại thời điểm ngày 31/12/2017 chuyển sang, bằng 6,65% trên tổng dự toán thu ngân sách năm 2018 được giao.

thuế đà nẵng

Cục Thuế TP Đà Nẵng thường xuyên tổ chức giao ban đánh giá lại công tác thu hồi nợ từ đó rút kinh nghiệm đề ra giải pháp phù hợp thu đủ các khoản nợ thuế vào ngân sách. Ảnh: Quang Tùng

 

“Trong tổng số nợ thuế, nhóm nợ có khả năng thu là 762,4 tỷ đồng, chiếm 50,59% tổng nợ, giảm 32,2 tỷ đồng so với nợ tại thời điểm cuối năm 2017. Nhóm nợ khó thu là 729,1 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 48,38% trên tổng nợ, tăng 79 tỷ đồng so cuối năm 2017. Nhóm nợ chờ xử lý là 15,5 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 1,03% trên tổng nợ, tăng 4,8 tỷ đồng so cuối năm 2017” - ông Sáu nói.

Đánh giá cụ thể về các khoản nợ, Phó Cục trưởng Lưu Đức Sáu cho biết, trong tổng số nợ thuế đơn vị đang quản lý, số nợ quá hạn có tuổi nợ trên 121 ngày đang chiếm 68,02%. Đối với nhóm nợ quá hạn này, Cục Thuế TP. Đà Nẵng đã áp dụng biện pháp cưỡng chế hóa đơn. Tuy nhiên, việc thu tiền thuế nợ các trường hợp này là rất khó khăn vì hiện tại, doanh nghiệp (DN) chỉ hoạt động ở mức độ cầm chừng do đó không có nguồn thu để chi trả các khoản nghĩa vụ với ngân sách.

Còn tính theo các sắc thuế, nhóm nợ có khả năng thu liên quan đến thuế, phí là 306,2 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 40,16% tổng nợ; số nợ từ tiền phạt, tiền chậm nộp là 118,8 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 15,59% tổng nợ; các khoản nợ liên quan đến đất là 337,3 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 44,24% tổng nợ.

Đại diện Cục Thuế TP. Đà Nẵng cho rằng, nhóm nợ khó thu trên địa bàn vẫn tiếp tục có chiều hướng gia tăng. Bởi phần lớn các trường hợp nợ không có khả năng thu hồi chưa đủ điều kiện để xóa nợ thuế theo quy định; trong đó các trường hợp người nợ thuế bỏ địa chỉ kinh doanh có số nợ khá cao 579,4 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 79,5% trên nhóm nợ khó thu.

Do chưa có quy định xóa nợ của những đối tượng nêu trên nên số nợ thuế của nhóm này mỗi ngày một tăng do bị tính tiền chậm nộp 0,03% trên ngày.

Nhiều giải pháp quyết tâm giảm nợ thuế

Chia sẻ về giải pháp thu hồi nợ thuế những tháng cuối năm, ông Lưu Đức Sáu cho biết, thực hiện Chỉ thị số 04/CT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc tăng cường công tác quản lý nợ và cưỡng chế thu hồi nợ thuế để giảm nợ đọng ngành thuế quản lý, Cục Thuế Đà Nẵng đã tổ chức triển khai kịp thời, thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế trong việc tổ chức thu nợ thuế trên địa bàn quản lý.

Cụ thể, Cục Thuế TP. Đà Nẵng đề ra mục tiêu phấn đấu đến 31/12/2018, giảm nợ thuế xuống còn 1.125 tỷ đồng, bằng 4,97% trên tổng dự toán thu ngân sách được giao, đáp ứng đúng tinh thần chỉ đạo của Tổng cục Thuế giao là giảm nợ thuế xuống dưới 5% trên tổng thu ngân sách.

Một trong những nhiệm vụ thu nợ cụ thể đơn vị đặt ra là: tập trung xây dựng phương án thu nợ với các kế hoạch rõ ràng, cụ thể chi tiết các công việc cần thực hiện, cần xử lý trên từng tháng cuối năm 2018; đồng thời, phân công công việc cụ thể đến từng cá nhân, từng bộ phận; tổ chức phân công từ lãnh đạo cục thuế, lãnh đạo chi cục thuế đến cán bộ công chức được giao nhiệm vụ thu nợ... mời các DN nợ thuế đến làm việc, trong đó có sự tập trung trọng điểm đối với các khoản nợ lớn ngay trong đầu tháng 11/2018.

Đồng thời, giao chỉ tiêu giảm nợ cụ thể cho từng các phòng quản lý nợ, các chi cục thuế trực thuộc, trên cở sở đó từng đơn vị tiến hành giao chỉ tiêu giảm nợ cho từng bộ phận, từng cán bộ theo các mốc thời gian cụ thể (hằng tuần, tháng), phải giảm nợ được bao nhiêu trên từng bộ phận trên từng cán bộ; kịp thời đánh giá kết quả thực hiện, phân tích nguyên nhân lý do đạt, chưa đạt để qua đó rút kinh nghiệm tổ chức thu nợ, xử lý nợ của tháng tiếp theo.

Cơ quan thuế tiếp tục thực hiện thông báo đầy đủ và kịp thời số tiền thuế nợ đến người nợ thuế; kiên quyết thực hiện các biện pháp cưỡng chế nợ thuế các khoản nợ quá hạn nộp trên 90 ngày đúng theo quy định của Luật Quản lý thuế; tổ chức rà soát, phối hợp các bộ phận chức năng điều chỉnh kịp thời số liệu nợ bị sai sót, nợ không chính xác.

Đồng thời, chủ động phối hợp các cơ quan, ban ngành liên quan như: Sở Tài nguyên và Môi trường; Kho bạc Nhà nước; Sở Công an, Sở Kế hoạch và Đầu tư; UBND xã, phường trên từng địa bàn phối hợp với cơ quan thuế đôn đốc, xử lý thu hồi nợ thuế và thực hiện các biện pháp cưỡng chế nợ thuế theo quy định./.


 
 
Theo Thời báo Tài chính


Hỗ trợ Online

pháp lý
1) Nguyễn Thanh Trị 0919.930.836
2) Nguyễn Tiến Đạt 0919.600.836
3) Hồ Thị Kim Phước 0909.211.836
4) Phạm Thị Thúy Kiều 0909.92.18.36
5) Nguyễn T Trưng 0909.911.028
6) Hoàng Đức Duy 0901.411.026
kế toán thuế
1) Vòng Tắc Xiền 0909.1818.36
chữ ký số
1) Nguyễn T. N. Thanh 0918.47.47.45
Thuê văn phòng
1) Nguyễn Tiến Đạt 0919.600.836
Đặt in hóa đơn
1) Mai Thi Hoài Diễm 0919941836