Chất lượng - Uy tín - Bảo mật Chất lượng - Uy tín - Bảo mật Chất lượng - Uy tín - Bảo mật Chất lượng - Uy tín - Bảo mật Chất lượng - Uy tín - Bảo mật Chất lượng - Uy tín - Bảo mật
Luôn tạo niềm tin cho Quý doanh nghiệp Luôn tạo niềm tin cho Quý doanh nghiệp Luôn tạo niềm tin cho Quý doanh nghiệp Luôn tạo niềm tin cho Quý doanh nghiệp Luôn tạo niềm tin cho Quý doanh nghiệp Luôn tạo niềm tin cho Quý doanh nghiệp

Ngày 24/01/2019

Cục Thuế Bạc Liêu thu đạt gần 80% dự toán

Ngày đăng: 30/10/2018

Báo cáo kết quả thu ngân sách của Cục Thuế Bạc Liêu cho biết, 9 tháng của năm 2018, đơn vị thu ngân sách đạt 2.319 tỷ đồng, bằng 79,7% dự toán, tăng 5,6% (so với cùng kỳ thực hiện năm 2017). 

cục thuế bạc liêu
Cục Thuế Bạc Liêu thường xuyên tổ chức giao ban định kỳ, từ đó đề ra giải pháp thu đúng thu đủ các nguồn thu vào ngân sách. Ảnh: T.T
 
Để hoàn thành nhiệm vụ được giao, 3 tháng cuối năm Cục Thuế Bạc Liêu tiếp tục tập trung đánh giá, rà soát lại tất cả các nguồn thu; từ đó đề ra biện pháp quản lý chặt chẽ, hiệu quả nhất; đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra theo đúng kế hoạch được giao; tăng cường xử lý nợ thuế, cưỡng chế nợ thuế theo đúng quy định, đảm bảo nợ cuối năm đảm bảo đúng các tiêu chí các cấp lãnh đạo đề ra…/.

 
 
Theo Thời báo Tài chính


Hỗ trợ Online

pháp lý
1) Nguyễn Thanh Trị 0919.930.836
2) Nguyễn Tiến Đạt 0919.600.836
3) Hồ Thị Kim Phước 0909.211.836
4) Phạm Thị Thúy Kiều 0909.92.18.36
5) Nguyễn T Trưng 0909.911.028
6) Hoàng Đức Duy 0901.411.026
kế toán thuế
1) Vòng Tắc Xiền 0909.1818.36
chữ ký số
1) Nguyễn T. N. Thanh 0918.47.47.45
Thuê văn phòng
1) Nguyễn Tiến Đạt 0919.600.836
Đặt in hóa đơn
1) Mai Thi Hoài Diễm 0919941836