Chất lượng - Uy tín - Bảo mật Chất lượng - Uy tín - Bảo mật Chất lượng - Uy tín - Bảo mật Chất lượng - Uy tín - Bảo mật Chất lượng - Uy tín - Bảo mật Chất lượng - Uy tín - Bảo mật
Luôn tạo niềm tin cho Quý doanh nghiệp Luôn tạo niềm tin cho Quý doanh nghiệp Luôn tạo niềm tin cho Quý doanh nghiệp Luôn tạo niềm tin cho Quý doanh nghiệp Luôn tạo niềm tin cho Quý doanh nghiệp Luôn tạo niềm tin cho Quý doanh nghiệp

Ngày 22/03/2019

BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI

Ngày đăng: 20/10/2018

Ngày 15/10/2018  Nghị Định 143/2018/NĐ-CP được thông qua có hiệu lực chính thức từ ngày 01/12/2018 hướng dẫn cụ thể về việc đóng bảo hiểm xã hội của người lao động nước ngoài. Theo đó:

ĐỐI TƯỢNG LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI BẮT BUỘC THAM GIA BẢO HIỂM XÃ HỘI:

Người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc khi có giấy phép lao động hoặc chứng chỉ hành nghề hoặc giấy phép hành nghề do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp và có hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn từ đủ 01 năm trở lên với người sử dụng lao động tại Việt Nam.(khoản 1 điều 2 NGHỊ ĐỊNH 143/2018/NĐ-CP)
 
ĐỐI TƯỢNG LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI KHÔNG THUỘC ĐỐI TƯỢNG GIA BẢO HIỂM BẮT BUỘC:

(1) Người lao động nước ngoài di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp;  cụ thể là  nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia và lao động kỹ thuật của một doanh nghiệp nước ngoài đã thành lập hiện diện thương mại trên lãnh thổ Việt Nam, di chuyển tạm thời trong nội bộ doanh nghiệp sang hiện diện thương mại trên lãnh thổ Việt Nam và đã được doanh nghiệp nước ngoài tuyển dụng trước đó ít nhất 12 tháng;
 
(2) Người lao động đã đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định của Bộ luật Lao động, cụ thể  đối với nam đủ 60 tuổi và nữ đủ 55 tuổi.
 
MỨC ĐÓNG BẢO HIỂM XÃ HỘI:
 
Trách Nhiệm Đóng Của Các Đối Tượng Tỷ Lệ Trích Đóng Các Loại Bảo Hiểm Bắt Buộc
Quỹ hưu trí và tử tuất Quỹ ốm đau và thai sản Quỹ bảo hiểm tai nạn, bệnh nghề nghiệp
Người lao động  
8%
   
Người sử dụng lao động 14% 3% 0,5%
Thời điểm bắt đầu áp dụng 01/01/2022 01/12/2018 01/12/2018
 
TRÌNH TỰ, THỦ TỤC THAM GIA, GIẢI QUYẾT BẢO HIỂM XÃ HỘI:
Trình tự, thủ tục tham gia bảo hiểm xã hội và trình tự, thủ tục giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội của người lao động nước ngoài thực hiện theo trình tự, thủ tục đối với lao động Việt Nam và thực hiện theo quy định tại Chương VII của Luật bảo hiểm xã hội.
 
Như vậy theo quy định tại Luật Bảo Hiểm Xã Hội 2014 , Nghị Định 143/2018/NĐ-CP, Luật Việc Làm 2013, khoản 2 điều 1 Luật Bảo Hiểm Y Tế 2008. Người lao động nước ngoài bắt buộc phải tham gia Bảo hiểm xã hội và Bảo hiểm y tế không phải tham gia bảo hiểm thất nghiệp.
 

Hỗ trợ Online

pháp lý
1) Nguyễn Thanh Trị 0919.930.836
2) Nguyễn Tiến Đạt 0919.600.836
3) Hồ Thị Kim Phước 0909.211.836
4) Phạm Thị Thúy Kiều 0909.92.18.36
5) Nguyễn T Trưng 0909.911.028
6) Hoàng Đức Duy 0901.411.026
kế toán thuế
1) Vòng Tắc Xiền 0909.1818.36
chữ ký số
1) Nguyễn T. N. Thanh 0918.47.47.45
Thuê văn phòng
1) Nguyễn Tiến Đạt 0919.600.836
Đặt in hóa đơn
1) Mai Thi Hoài Diễm 0919941836